تاریخ انتشار : چهارشنبه 17 نوامبر 2021 - 21:26
کد خبر : 99118

ثبت زلزله ۴ در قم و ۴.۳ در قطور استان آذربایجان غربی

ثبت زلزله ۴ در قم و ۴.۳ در قطور استان آذربایجان غربی

در هفته گذشته استان قم زلزله‌ای به بزرگای ۴ و قطور استان آذربایجان غربی زلزله ۴.۳ را تجربه کرد، ضمن آنکه عسلویه استان بوشهر با زلزله ۳.۷ لرزید. به گزارش ایسنا، در هفته گذشته استان قم با زمین لرزه‌ای به بزرگای ۴ لرزید، ضمن آنکه عسلویه استان بوشهر زلزله‌ای به بزرگای ۳.۷ را تجربه کرد. جزئیات

ثبت زلزله ۴ در قم و ۴.۳ در قطور استان آذربایجان غربی

در هفته گذشته استان قم زلزله‌ای به بزرگای ۴ و قطور استان آذربایجان غربی زلزله ۴.۳ را تجربه کرد، ضمن آنکه عسلویه استان بوشهر با زلزله ۳.۷ لرزید.

به گزارش ایسنا، در هفته گذشته استان قم با زمین لرزه‌ای به بزرگای ۴ لرزید، ضمن آنکه عسلویه استان بوشهر زلزله‌ای به بزرگای ۳.۷ را تجربه کرد. جزئیات زلزله‌های هفته گذشته به این شرح است:

شنبه ۲۴ اسفند

زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴ ریشتر در قم استان قم رخ داد، این زلزله در ۱۰ کیلومتری زمین و در ۱۶ کیلومتری قم، ۱۷ کیلومتری جمکران و ۲۳ کیلومتری کهک این استان بوده است.

یکشنبه ۲۵ اسفند

در ارمارده استان کردستان زلزله ۲.۸، در شهداد استان کرمان زلزله ۲.۶، در نایبند استان خراسان جنوبی زلزله ۲.۶، در خانه زنیان استان فارس زلزله ۲.۵، در قوچان استان خراسان رضوی زلزله ۲.۵، در نورآباد استان فارس زلزله ۲.۶ و در قطور استان آذربایجان غربی زلزله‌های ۲.۷ و  ۲.۵ به ثبت رسید.

در عسلویه استان بوشهر زلزله‌ای به بزرگای ۳.۷ در عمق ۱۸ کیلومتری رخ داد و کانون آن در ۲۵ کیلومتری عسلویه استان بوشهر، ۳۲ کیلومتری کوشکنار استان هرمزگان و ۴۶ کیلومترس گله‌دار استان فارس بوده است.

بخشایش استان آذربایجان شرقی بعد از زلزله ۲.۶ زلزله دیگری با بزرگای ۳.۱ در عمق ۱۰ کیلومتری را تجربه کرد که کانون آن در ۱۹ کیلومتری بخشایش، ۲۰ کیلومتری بستان آباد و ۲۱ کیلومتری کلوانق این استان گزارش شد.

سیه چشمه استان آذربایجان غربی با زمین لرزه‌ای به بزرگای ۳ در عمق ۱۰ کیلومتری لرزید که کانون آن در ۷ کیلومتری سیه چشمه، ۲۴ کیلومتری زرآباد و ۳۲ کیلومتری ماکوی این استان بوده است.

قطور استان آذربایجان غربی زمین لرزه‌ای به بزرگای ۳.۱ در عمق ۵ کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در ۲۰ کیلومتری قصر شیرین و ۳۶ کیلومتری ازگله این استان رخ داده است.

دوشنبه ۲۶ اسفند

در کتالم و سادات شهر استان مازندران زلزله ۲.۶، در سنگان استان خراسان رضوی زلزله ۲.۷، در خانه زنیان استان فارس زلزله‌های ۲.۹ و ۲.۶، در بهاباد استان یزد زلزله ۲.۹، در نصرت آباد استان سیستان و بلوچستان زلزله ۲.۵ و در راور استان کرمان زلزله ۲.۵ به ثبت رسید.

در شنبه استان بوشهر زلزله‌ای به بزرگای ۳.۱ در عمق ۱۰ کیلومتری رخ داد که کانون آن در ۳۰ کیلومتری شنبه استان بوشهر و ۳۱ کیلومتری دهرم و ۳۴ کیلومتری فراشبند استان فارس بوده است.

سه‌شنبه ۲۷ اسفند

در لار استان فارس زلزله ۲.۸ و در رباط استان کرمانشاه زلزله ۲.۷ به ثبت رسید.

ینگی قلعه علیای استان خراسان شمالی با زمین لرزه‌ای به بزرگای ۳.۳ در عمق ۸ کیلومتری لرزید و کانون این زلزله در ۳۱ کیلومتری ینگی قلعه علیا بوده است.

یزدانشهر استان کرمان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۱ در عمق ۶ کیلومتری را تجربه کرد که کانون آن در ۲۹ کیلومتری یزدانشهر، ۳۲ کیلومتری زرند و ۴۰ کیلومتری رفسنجان بوده است.

چهارشنبه ۲۸ اسفند

باغ ملک استان خوزستان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۱ در عمق ۱۰ کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در ۴ کیلومتری باغ ملک، ۱۲ کیلومتری قلعه تل و ۲۱ کیلومتری میداود این استان بوده است.

در گرماب استان خراسان شمالی زلزله‌ای به بزرگای ۳ در عمق ۱۰ کیلومتری رخ داد و کانون آن در ۱۷ کیلومتری گرماب و ۴۱ کیلومتری یکه‌سود استان خراسان شمالی و ۴۰ کیلومتری مراوه تپه استان گلستان رخ داد.

در قلعه خواجه استان خوزستان زلزله ۲.۶، در سرخه استان سمنان زلزله ۲.۷، در اهر استان آذربایجان شرقی زلزله ۲.۸ و در آرادان استان سمنان زلزله ۲.۶ رخ داد.

فیروزآباد استان فارس با زلزله‌ای به بزرگای ۳ در عمق ۵ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۲۳ کیلومتری فیروز آباد، ۲۷ کیلومتری دهرم و ۳۰ کیلومتری فراشبند این استان بوده است.

سنگان استان خراسان رضوی با زمین لرزه‌ای به بزرگای ۳.۲ در عمق ۵ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۵۹ کیلومتری سنگان و ۶۶ کیلومتری نشتیفان استان خراسان رضوی و ۶۴ کیلومتری حاجی آباد استان خراسان جنوبی گزارش شد.

پنج شنبه ۲۹ اسفند

زیارتعلی استان هرمزگان زلزله ۲.۵،  جهرم استان فارس زلزله ۲.۵، خنج استان فارس زلزله ۲.۸، شربیان استان آذربایجان شرقی زلزله ۲.۹ و خانه زنیان استان فارس زلزله ۲.۸ را تجربه کردند.

در قطور استان آذربایجان غربی زلزله‌ای به بزرگای ۴.۳ در عمق ۱۰ کیلومتری رخ داد که کانون آن در ۷ کیلومتری قطور، ۳۲ کیلومتری زرآباد و ۴۴ کیلومتری خوی این استان بوده است. زلزله ۲.۹ از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه بوده است.

حسینیه استان خوزستان با زمین لرزه‌ای به بزرگای ۳ در عمق ۱۰ کیلومتری لرزید و کانون این زلزله در ۲۴ کیلومتری حسینیه، ۲۴ کیلومتری اندیمشک و ۵۹ کیلومتری درفول این استان به ثبت رسید.

سنگان استان خراسان رضوی زلزله‌ای به بزرگای ۳.۲ در عمق ۸ کیلومتری را تجربه کرد که کانون آن در ۴۵ کیلومتری سنگان و ۴۹ کیلومتری نشتیفان استان خراسان رضوی و ۵۰ کیلومتری حاجی آباد استان خراسان جنوبی بوده است.

در بنت استان سیستان و بلوچستان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۴ در عمق ۱۰ کیلومتری رخ داد که کانون آن در ۶۰ کیلومتری بنت و ۶۹ کیلومتری فنوج استان سیستان و بلوچستان و ۹۴ کیلومتری لیردف استان هرمزگان بوده است.

اول فروردین ۱۳۹۹

زلزله ۳.۱ هفتگل استان خوزستان اولین زمین لرزه مهم اولین روز از فروردین سال ۱۳۹۹ بود که در ۳۰ کیلومتری هفتگل، ۳۲ کیلومتری ویس و ۳۳ کیلومتری ملاثانی این استان به ثبت رسید.

در وراوی استان فارس زلزله ۲.۸، در لاله‌زار استان کرمان زلزله ۲.۵، در قطور استان آذربایجان غربی زلزله ۲.۵ و در شهداد استان کرمان زلزله ۲.۹ به ثبت رسید.

در دهرم استان فارس زلزله‌ای به بزرگای ۳ در عمق ۱۱ کیلومتری رخ داد که کانون آن در ۲۴ کیلومتری دهرم، ۳۶ کیلومتری فیروزآباد و ۴۳ کیلومتری میمند این استان گزارش شد.

بم استان کرمان نیز با زمین لرزه‌ای به بزرگای ۳.۱ در عمق ۱۰ کیلومتری به ثبت رسید و کانون آن در یک کیلومتری بم، ۸ کیلومتری بروات و ۲۹ کیلومتری نظام شهر این استان بوده است.

زلزله ۳.۴ در عمق ۱۰ کیلومتری از دیگر رخدادهای لرزه‌ای مهم این روز است که در میامی استان سمنان رخ داد. عمق این زلزله در ۱۰ کیلومتری و کانون آن در ۱۷ کیلومتری میامی، ۲۵ کیلومتری کلاته خیج و ۴۶ کیلومتری بسطام این استان بوده است.

در کوخرد استان هرمزگان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۲ در عمق ۱۰ کیلومتری رخ داد که کانون آن در ۴۷ کیلومتری کوخرد، ۵۶ کیلومتری کنگ و ۶۰ کیلومتری رویدر این استان بوده است.

انتهای پیام

منبع:ایسنا

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها