تاثیر ماده موثره زرشک بر جلوگیری از ابتلا به سرطان کبد

تاثیر ماده موثره زرشک بر جلوگیری از ابتلا به سرطان کبد

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل از انجام مطالعه ای درباره تاثیر ماده موثره زرشک بر جلوگیری از ابتلا به سرطان کبد خبر داد. دکتر فاطمه توحیدی در گفت و گو با ایسنا، درباره پژوهشی که بر روی ماده موثره زرشک انجام شده است گفت: در این مطالعه، یک داروی طبیعی و گیاهی به نام