دانلود زیرنویس فیلم A Woman’s Place 1962 – بلو سابتايتل

دانلود زیرنویس فیلم A Woman’s Place 1962 – بلو سابتايتل

دانلود زیرنویس فیلم A Woman’s Place 1962 «زندگی یک زن بسیار دلخراش است» زنی ناامید را که در مراسم تشییع جنازه در مکان زن میکیو ناروسه به طرز ناشیانه نشسته است ابراز تاسف می کند. «جایگاه زن» در جامعه متحول پس از جنگ دقیقاً چیست؟ ابهامات مداوم عصر شروع به نقب زدن در خانواده ایشیکاوا