دانلود زیرنویس فیلم Il ladro di giorni 2019 – بلو سابتايتل

دانلود زیرنویس فیلم Il ladro di giorni 2019 – بلو سابتايتل

دانلود زیرنویس فیلم Il ladro di giorni 2019 سالوو پنج ساله بود که پدرش وینچنزو عملا جلوی چشمانش دستگیر شد. هفت سال بعد سالوو با عموها و پسر عمویش در تورین کنترل شده و آرام زندگی می کند: اما پدرش برمی گردد و پسرش را برای چهار روز ادعا می کند. وینچنزو باید بار مهمی