دانلود زیرنویس فیلم The Catholic School 2021 – بلو سابتايتل

دانلود زیرنویس فیلم The Catholic School 2021 – بلو سابتايتل

دانلود زیرنویس فیلم The Catholic School 2021 داستان به این صورت شروع می شود: زنی صدایی را می شنود – شبیه فریاد کمک می کند – از آپارتمان خود در یک محله تونی در رم و با پلیس تماس می گیرد. افسران یونیفرم پوش از راه می رسند و دو دختر نوجوان را می بینند