صفحه نخست روزنامه‌های شنبه

صفحه نخست روزنامه‌های شنبه

نتایج نظرسنجی موسسه گالوپ درباره میزان رضایت مردم ایران از دولت رئیسی توانست در صفحه اول بیشتر روزنامه‌های امروز جای بگیرد.  صفحه نخست برخی روزنامه‌های شنبه را در ادامه مشاهده می‌کنید:         منبع: ايسنا