آغاز اردوی تیم ملی هندبال نوجوانان با سرمربی جدید از ۶ دی

آغاز اردوی تیم ملی هندبال نوجوانان با سرمربی جدید از ۶ دی

سرمربی جدید تیم ملی هندبال نوجوانان ایران منصوب و اردوی تیم ملی نوجوانان از ششم دی آغاز خواهد شد. به گزارش ایسنا، اردوی تیم ملی هندبال نوجوانان قرار است از ۶ دی و با حضور سرمربی جدید آغاز شود. مجید رحیمی زاده بازیکن اسبق تیم ملی هندبال به عنوان سرمربی جدید تیم ملی هندبال نوجوانان