دانلود زیرنویس سریال The Last Days of Ptolemy Grey 2022 – بلو سابتايتل

دانلود زیرنویس سریال The Last Days of Ptolemy Grey 2022 – بلو سابتايتل

دانلود زیرنویس سریال The Last Days of Ptolemy Grey 2022 بر کسی پوشیده نیست که با سالمندان آمریکایی فقط کمی بهتر از جذامی ها رفتار می شود. افراد مسن که به سختی با چک و مستمری تامین اجتماعی کنار می‌روند، به این دلیل که قدرت خرید آنها محدود به نسخه‌ها و اقدامات پزشکی است، کنار