افزایش تحرکات بین‌المللی برای توقف جنگ یمن

افزایش تحرکات بین‌المللی برای توقف جنگ یمن

به دنبال تشدید درگیری در مارب میان ارتش و کمیته‌های مردمی یمن از یک سو و نیروهای دولت مستعفی و مزدوران آن از سوی دیگر، جامعه بین‌الملل تلاش‌ها برای برقراری صلح در یمن و متوقف کردن جنگ در این کشور را از سر گرفت. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری سبأ، در این راستا،