تبدیل جهاد دانشگاهی به قطب پژوهشی در گرو همکاری تمام واحدهای آن است

تبدیل جهاد دانشگاهی به قطب پژوهشی در گرو همکاری تمام واحدهای آن است

ایسنا/خراسان رضوی مدیر کل گروه‌های علوم انسانی، اجتماعی و هنر جهاد دانشگاهی گفت: یکی از مهم‌ترین زمینه‌هایی که از طریق آن می‌توان جهاد دانشگاهی را به قطب علمی و تحقیقاتی تبدیل کرد، ایجاد یک شبکه همکاری با واحدهای دیگر است. دکتر مهشید منزوی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص نقش و خراسان رضوی در پژوهش‌های علوم