حرف‌های منتشرنشده قیصر امین‌پور

حرف‌های منتشرنشده قیصر امین‌پور

چهاردهمین سال‌روز کوچ قیصر امین‌پور فرصتی شد تا نوشتارهایی را از این شاعر فقید بخوانیم که در کتاب‌های او منتشر نشده‌اند.  هشتم آبان‌ماه ۱۴ سال از عبور خالق «تنفس صبح»، «آینه‌های ناگهان» و … می‌گذرد. همچنین در حالی کمتر از یک سال از آغاز به کار صفحه‌ای مجازی که توسط خانواده این شاعر و استاد