با تماشای این عکس ها فقر را لمس کنید

با تماشای این عکس ها فقر را لمس کنید

کودک دچار سوءتغذیه از فقر در افغانستان /منبع: گتی ایمجیز فقر از بحران‌هایی است که در نقاط مختلف دنیا با شدت و ضعف اما وجود دارد. این بحران که بیشتر کودکان را به دلیل سن کمی که دارند درگیر کرده است، به واسطه هنر عکاسی ابعاد مختلف آن توسط عکاسان به نمایش درآمده است. به