از بررسی حکم سارق بادام هندی تا ابلاغ حکم آزادی یکی از محکومان آبان ۹۸

از بررسی حکم سارق بادام هندی تا ابلاغ حکم آزادی یکی از محکومان آبان ۹۸

انتقال زندان اسلام آباد غرب(دوازدهمین) زندان به خارج از شهر، تشکیل هیات ویژه ای برای بررسی حکم سارق بادام هندی، ابلاغ حکم آزادی امیرحسین مرادی از محکومان آبان ماه و … از مهمترین اخبار حقوقی و قضایی هفته گذشته بود. مهمترین اخبار حقوقی و قضایی ایسنا در هفته گذشته را در این گزارش می خوانید: