چگونه محصولات کشاورزی به محصولات باارزش تبدیل می‌شوند؟

چگونه محصولات کشاورزی به محصولات باارزش تبدیل می‌شوند؟

ایسنا/اردبیل عضو هیئت‌علمی دانشگاه محقق اردبیلی گفت: در جهان امروزی تبدیل محصولات کشاورزی به محصولات موازی و باارزش، یک اصل برای تولید ثروت مشروع و مضاعف است. راضیه پوردربانی در گفت‌وگو با ایسنا تصریح کرد: استفاده از طرح‌های احداث صنایع تبدیلی برای محصولات کشاورزی لازم و ضروری به نظر می‌رسد و به طور مثال می‌توان برای