رد بیماری‌ها در چشمان تو

رد بیماری‌ها در چشمان تو

پزشکان نشانه‌های اولیه کدام دسته از بیماری‌ها را با معاینه دقیق چشم‌ها می‌توانند تشخیص ‌دهند؟  روزنامه جام جم نوشت: «بیماری‌ها اغلب با نشانه‌هایی خود را بروز می‌دهند که برخی از آنها به محض ایجاد بیماری، برخی پیش از بروز بیماری و برخی هم تا مدت‌ها پنهان می‌شوند و در زمان تشدید بیماری خود را نشان می‌دهد.