تاثیر لگودرمانی بر اوتیسم

تاثیر لگودرمانی بر اوتیسم

نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد لگودرمانی در کاهش علائم اوتیسم در کودکان مؤثر است. به گزارش ایسنا، اوتیسم نوعی اختلال عصبی-تحولی است که با مشکلات اجتماعی و رفتاری مشخص می‌شود. میزان شیوع اختلال طیف اوتیسم در چند سال اخیر به طرز چشمگیری افزایش پیدا کرده است و به یکی از رایج‌ترین بیماری‌های غیرواگیر تبدیل شده