استادی که فرمول درآمیختن آمار با جبر زندگی را به دانشجویانش آموخت

استادی که فرمول درآمیختن آمار با جبر زندگی را به دانشجویانش آموخت

 دکتر غلامرضا محتشمی برزادران، پیشکسوت آمار دانشگاه بیرجند بوده که مدیریت کلاس و سمینارهای علمی را با اشتیاق دانشجویان درآمیخت؛ تنبیه و تشویق هایش همیشه پدرانه و دلسوزانه بود. از دیگر ویژگی‌های بارز استاد به روایت دانشجویان و همکارانش، آینده گری وی در تمام زمینه‌ها از جمله پژوهشی، اجرایی و مسائل زندگی است. غلامرضا محتشمی