قاعده هرم جمعیتی کشور در حال کوچک شدن است / هشت سال فرصتِ جبران داریم

قاعده هرم جمعیتی کشور در حال کوچک شدن است / هشت سال فرصتِ جبران داریم

مدیرکل دفتر سلامت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت با بیان اینکه بر اساس آخرین سرشماری کشوری سال ۱۳۹۵، قاعده هرم جمعیتی کشور در حال کوچک شدن است، گفت: جمعیت باید مدیریت شود و ما در هشت سال فرصتی که داریم باید مشکل جمعیت را جبران کنیم. به گزارش ایسنا، دکتر حامد برکاتی در نشست توجیهی اجرای