معرفی مسئولین گروه‌های تخصصی و کمیته‌های اجرایی انجمن دفاع مقدس ایران

معرفی مسئولین گروه‌های تخصصی و کمیته‌های اجرایی انجمن دفاع مقدس ایران

در هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن علمی دفاع مقدس ایران، مسئولین گروه‌های تخصصی و کمیته‌های اجرایی انجمن دفاع مقدس ایران معرفی و منصوب شدند. به گزارش ایسنا،  به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در هفتمین جلسه انجمن علمی دفاع مقدس ایران  مسئولین گروه های تخصصی و