مدیریت پسماند با ارائه الگوی مشارکت همه جانبه در ساری

مدیریت پسماند با ارائه الگوی مشارکت همه جانبه در ساری

ایسنا/مازندران رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساری معتقد است جلب همکاری مردم در زمینه‌های فرهنگی و آموزشی از جمله مهم‌ترین و تأثیرگذارترین نوع فعالیت در حوزه آموزش مدیریت پسماند است. سیدمحمدرضا گرامیان در جمع خبرنگاران با اشاره به ارتباط نزدیک همه نهادها با محیط زیست و سلامت، اظهار کرد: چنانچه هر فرد نقش خود در جایگاه فردی و