با یاد ایران در اولین روز بدون ایران

با یاد ایران در اولین روز بدون ایران

عکسی از مرحوم ایران دوری «احساس کردم فیلم‌هایی که از ایران درودی ساخته می شوند، اکثرا چیزی از او کم می کنند به جای اینکه اضافه کنند. بخاطر اینکه واقعا نمی‌شود این انرژی را داخل دوربین گذاشت و حفظ اش کرد.» جملات بالا بخشی از گفته‌های سیف الله صمدیان، مستندساز شناخته شده‌ای است که در سخنرانی‌ای مربوط