مردم آنفلوآنزای امسال را جدی‌تر بگیرند

مردم آنفلوآنزای امسال را جدی‌تر بگیرند

 رئیس بخش عفونی بیمارستان ولیعصر(عج) بیرجند گفت: اتفاقی که شاید امسال نگرانش باشیم این است که پارسال بیماری آنفلوانزا در جامعه چرخشی نداشته، اما امسال بسیاری از افراد به آن حساس هستند و شاید یک موج اپیدمی آنفلوانزا را داشته باشیم. مسعود ضیایی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: بیماری آنفلوانزا از قدیم درگردش بوده