تجلیل از مدال آوران مازندرانی المپیک و پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو ژاپن

تجلیل از مدال آوران مازندرانی المپیک و پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو ژاپن

 در آیینی با حضور استاندار مازندران از مدال آوران المپیک و پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو در این استان تجلیل شد.  در این آیین ، حسن یزدانی، محمدهادی ساروی، امیرحسین زارع مدال آوران المپیکی و مرتضی مهرزاد، رمضان بیابانی، مجید لشگری، محمدرضا خیرالله زاده و رمضان صالحی مدال آواران پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو ژاپن باحضور احمد حسین زادگان