وقتی یک دست هم صدا دارد!

وقتی یک دست هم صدا دارد!

ایسنا/کرمان همه جای شهر بوی او را می‌دهد. به هر نقطه می‌نگری لبخند مهربان و نگاه نافذش را می‌بینی. این روزها دل آدم‌ها که هیچ، دل این شهر هم برای او تنگ شده است. باورش سخت است دو سال است دیگر هوای این شهر با نفس‌های او معطر نمی‌شود و دو سال از گشودن آغوش میلیون‌ها