نگاه چپ روزنامه فرانسوی به اروپا!

نگاه چپ روزنامه فرانسوی به اروپا!

عکس تزیینی است حذب سوسیال دموکرات در اروپا، شورش در نیجریه و ناامنی در میانمار از جمله سوژه های امروز روزنامه های جهان اند.  آلبرت کوچویی ـ گوینده پیشکسوت ـ در شرح مهمترین عناوین روزنامه های دوشنبه ـ ۳ آبان ماه ـ  آورده است: آزمون بزرگ اکونومیست، روزنامه انگلیسی نوشت: ضربه ای به پرچم شیشه