طرح توانمندی روان اجتماعی دانش آموزان و مربیان در دستور کار قرار دارد

طرح توانمندی روان اجتماعی دانش آموزان و مربیان در دستور کار قرار دارد

ایسنا/کرمان رئیس اداره برنامه ریزی امور اداره و فضای پرورشی وزارت آموزش و پرورش گفت: در استان کرمان بیش از ۱۰۰ فضای تربیتی و پرورشی وجود دارد که شامل ۲۸ اردوگاه دانش آموزی و ۷۴ کانون فرهنگی و تربیتی است. به گزارش ایسنا،  یگانه عزیزی  در همایش مدیران کانون های فرهنگی و تربیتی و روسای برنامه‌های