اعزام بزرگترین کاروان تجهیزات ورزشی و بهداشتی در سطح کشور، صبح دوشنبه ۳ آبان ماه با حضور معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش در سالن ورزشی شهید آقا مصطفی خمینی برگزار شد.

سید محمد آل رسول

 • اعزام بزرگترین کاروان تجهیزات ورزشی و بهداشتی در خراسان رضوی
 • اعزام بزرگترین کاروان تجهیزات ورزشی و بهداشتی در خراسان رضوی
 • اعزام بزرگترین کاروان تجهیزات ورزشی و بهداشتی در خراسان رضوی
 • اعزام بزرگترین کاروان تجهیزات ورزشی و بهداشتی در خراسان رضوی
 • اعزام بزرگترین کاروان تجهیزات ورزشی و بهداشتی در خراسان رضوی
 • اعزام بزرگترین کاروان تجهیزات ورزشی و بهداشتی در خراسان رضوی
 • اعزام بزرگترین کاروان تجهیزات ورزشی و بهداشتی در خراسان رضوی
 • اعزام بزرگترین کاروان تجهیزات ورزشی و بهداشتی در خراسان رضوی
 • اعزام بزرگترین کاروان تجهیزات ورزشی و بهداشتی در خراسان رضوی
 • اعزام بزرگترین کاروان تجهیزات ورزشی و بهداشتی در خراسان رضوی
 • اعزام بزرگترین کاروان تجهیزات ورزشی و بهداشتی در خراسان رضوی
 • اعزام بزرگترین کاروان تجهیزات ورزشی و بهداشتی در خراسان رضوی
منبع: ايسنا

دیدگاهتان را بنویسید