انفجار، آخرین معبر سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ را باز کرد

ایسنا/اصفهان مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: صبح امروز سه شنبه در ادامه عملیات اجرایی خط لوله این سامانه به دلیل کوهستانی و سنگی بودن منطقه آخرین معبر خط اضطراری سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ به کمک انفجار باز شد.

محمد شفائی با تأکید بر اینکه با وجود اطلاع رسانی، به دلیل انتشار خبرها و تصاویری مبنی بر شنیدن صدای انفجار در فضای مجازی برخی از مردم دچار سردرگمی درباره علت انفجار شدند، افزود: این انفجار صرفاً به دلیل عملیات عمرانی انجام شد.

وی تاکید کرد: انفجار در شمال نجف آباد به منظور فعالیت های عمرانی سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ انجام شد.

به گزارش ایسنا، مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان تصریح کرد: محل دقیق انفجار در شمال نجف آباد واقع در اراضی متعلق به پادگان عاشورا از لشکر۸ نجف اشرف بوده است.

منبع:ایسنا

دیدگاهتان را بنویسید