تاریخ انتشار : یکشنبه 24 اکتبر 2021 - 17:04
کد خبر : 15529

بحران در مزارع کشاورزی دیم – همدان

بحران در مزارع کشاورزی دیم – همدان

ایران کشوری با مزیت‌های نسبی فراوان در بخش کشاورزی و صنایع مرتبط است و کسب مقام‌های برتر در تولید و صادرات محصولات بخش کشاورزی و دامپروری و برخی محصولات زراعی و نظایر آن فرصت‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مرتبط با کشاورزی ایجاد کرده است. همدان به لحاظ بهره مندی از پتانسیل‌های کشاورزی معدنی ارزشمند

ایران کشوری با مزیت‌های نسبی فراوان در بخش کشاورزی و صنایع مرتبط است و کسب مقام‌های برتر در تولید و صادرات محصولات بخش کشاورزی و دامپروری و برخی محصولات زراعی و نظایر آن فرصت‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مرتبط با کشاورزی ایجاد کرده است. همدان به لحاظ بهره مندی از پتانسیل‌های کشاورزی معدنی ارزشمند برای سرمایه گذاران به شمار می‌رود به طوری که می‌توان با جذب سرمایه گذاری در این بخش رسیدن به توسعه پایدار را سرعت داد. کاهش محسوس بارش باران و افزایش دما در سال جاری موجب نگرانی کشاورزان همدانی شده است.چشم امید کشاورزان دیمکار به بارش های بهاره بود اما بارش های بهاره بدتر از بارش های فصل سرما شد و حال دیم کاران هیچ امیدی به زنده شدن مزارع خود ندارند.مزارع دیم استان همدان از گندم و جو گرفته تا کلزا مرحله سبز شدن را پشت سر گذاشته اند و چشم خود را به آسمان دوخته اند تا از بارش ها سیراب شوند اما انگار چنین اتفاقی نخواهد افتاد. مدیر امور زراعت سازمان جهادکشاورزی استان همدان با بیان اینکه امسال از نظر بارندگی سال بسیار بدی است و مزارع دیم این استان متأثر از بارش‌ها بوده و برآورد می‌شود ۵۰ تا ۶۰ درصد کاهش عملکرد داشته باشیم و حتی ممکن است خیلی از مزارع غیرقابل برداشت شوند، ۳۵۰ هزار هکتار از گندم‌های استان همدان دیم بوده که با توجه به اینکه نیمی از تولیدات گندم استان از مزارع دیم است، با کاهش بارندگی‌ به طور قطع در تولید گندم با کاهش مواجه می‌شویم.

 • بحران در مزارع کشاورزی دیم همدان - ۳۵۰ هزار هکتار از گندم‌های استان همدان دیم بوده که با توجه به اینکه نیمی از تولیدات گندم استان از مزارع دیم است، با کاهش بارندگی‌ به طور قطع در تولید گندم با کاهش مواجه می‌شویم.
 • بحران در مزارع کشاورزی دیم همدان - کاهش ۶۰ درصدی عملکرد در مزارع گندم دیم استان همدان.
 • بحران در مزارع کشاورزی دیم همدان -مزارع دیم استان همدان متأثر از بارش‌ها بوده و برآورد می‌شود ۵۰ تا ۶۰ درصد کاهش عملکرد داشته باشیم و حتی ممکن است خیلی از مزارع غیرقابل برداشت شود.
 • بحران در مزارع کشاورزی دیم همدان -سال گذشته ۷۱۰ هزار تن گندم در استان همدان تولید و ۴۵۰ هزار تن از کشاورزان خریداری شد که امسال پیش‌بینی می‌شود میزان تولید به ۵۰۰ هزار تن برسد و ۲۴۰ هزارتن خریداری شود.
 • بحران در مزارع کشاورزی دیم همدان -کاهش محسوس بارش باران و افزایش دما در سال جاری موجب نگرانی کشاورزان همدانی شده است.
 • بحران در مزارع کشاورزی دیم همدان -سال گذشته ۳۴۷ هزارتن جو در استان همدان تولید شد و امسال برآورد می‌شود بیش از ۲۰۰ هزار تن تولید نشود.
 • بحران در مزارع کشاورزی دیم همدان - ۴۲۰ هزار هکتار از مزارع استان همدان زیرکشت گندم قرار گرفته است.
 • بحران در مزارع کشاورزی دیم همدان -کشاورزان از جمله مخاطبان پر و پا قرص گزارشات هواشناسی هستند چراکه همیشه امید به بارش این رحمت الهی دارند تا ببارد و مزارع آن ها سیراب شود و بتوانند محصول خوبی را از مزارع برداشت کنند.
 • بحران در مزارع کشاورزی دیم همدان -چشم امید کشاورزان استان همدان به بارش های بهاره بود اما بارش های بهاره بدتر از بارش های فصل سرما شد و حال دیم کاران هیچ امیدی به زنده شدن مزارع خود ندارند.
 • بحران در مزارع کشاورزی دیم همدان -وضعيت اقليمي از مهم ترين عوامل موثر در مقدار توليد محصولات کشاورزی است. در بين پارامترهای اقليمی، تغييرپذيری بارندگي يكي از مهم ترين فاكتورهاي موثر بر مقدار رطوبت قابل استفاده گياه و در نتيجه ميزان توليد محصول است.
 • بحران در مزارع کشاورزی دیم همدان - وضعیت مزارع آبی نیز خیلی مناسب نیست، چراکه امسال به علت کاهش بارش‌ها مجبور شدیم از منابع آب های زیرزمینی استفاده کنیم و پیش‌بینی می‌شود در آخر فصل مزارع دچار تنش شود.
 • بحران در مزارع کشاورزی دیم همدان -بخش كشاورزی نسبت به تغييرات بارندگی حساس تر و آسيب پذيرتر است.
 • بحران در مزارع کشاورزی دیم همدان -کاهش بارش، نگرانی در مورد تأمین آب شرب، آب کشاورزی، ذخایر آبی و مدیریت تأمین آب را تشدید می‌کند.
 • بحران در مزارع کشاورزی دیم همدان -با توجه به اینکه بیش از ۶ میلیون هکتار اراضی کشاورزی دیم است، بر اثر کاهش بارش و خشکسالی، کاهش تولید در بخش دیم و بویژه تولید گندم پیش‌بینی شده است.
 • بحران در مزارع کشاورزی دیم همدان -سازمان هواشناسی سال گذشته، پاییز و زمستان کم بارشی را در کشور پیش‌بینی کرده بود، این کم بارشی اکنون به بهارامسال هم منتقل شده به طوری که از مهر سال ۹۹ تا شهریور ۱۴۰۰، جزو ۵ سالی است که بیشترین کم بارشی را از سال ۱۳۷۰ تا کنون داشته‌ایم.
 • بحران در مزارع کشاورزی دیم همدان -در سال زراعی ۹۹-۱۴۰۰ و تا ۱۵ فروردین امسال، بارش‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۰ درصد و نسبت به بلند مدت ۴۰ درصد کاهش داشته است.
 • بحران در مزارع کشاورزی دیم همدان -کاهش میزان بارش، توزیع زمانی و مکانی نامناسب بارندگی، افزایش میانگین نسبی دما و افزایش تبخیر تبعات نسبتاً گسترده خشکسالی به بیش از ۳.۸ میلیون هکتار اراضی کشاورزی در ۲۴ استان است و پیش‌بینی ۴ میلیون تن افت محصولات باغی و زراعی در این سطح از اراضی شده است.
 • بحران در مزارع کشاورزی دیم همدان -بررسی و برآورد اولیه از استان‌ها معرف این واقعیت است که حدود ۴۷۸ هزار هکتار از اراضی کشاورزی متأثر از کم بارشی، سطح غیرقابل برداشت و حدود ۳.۲ میلیون هکتار سطح مواجه با افت تولید خواهد داشت.
 • بحران در مزارع کشاورزی دیم همدان -ه‌گفته مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات وزارت جهاد کشاورزی از کل حدود ۸.۷۵ میلیون هکتار اراضی کشاورزی ارزیابی اولیه شده تا آخر بهمن سال گذشته در ۲۴ استان، ۲۹ درصد آن بیمه بوده است.
 • بحران در مزارع کشاورزی دیم همدان -در برخی شهرستان ها ممکن است بارش‌های آخر اردیبهشت یا دهه اول خرداد کم بارشی ماه‌های گذشته را جبران کند، اما در مناطق گرمسیری این بارش‌ها اثری بر کشت ندارد و کشت دیم در این مناطق از بین رفته است.
 • بحران در مزارع کشاورزی دیم همدان - ۳۵۰ هزار هکتار از گندم‌های استان همدان دیم بوده که با توجه به اینکه نیمی از تولیدات گندم استان از مزارع دیم است، با کاهش بارندگی‌ به طور قطع در تولید گندم با کاهش مواجه می‌شویم.
 • بحران در مزارع کشاورزی دیم همدان - کاهش ۶۰ درصدی عملکرد در مزارع گندم دیم استان همدان.
 • بحران در مزارع کشاورزی دیم همدان -مزارع دیم استان همدان متأثر از بارش‌ها بوده و برآورد می‌شود ۵۰ تا ۶۰ درصد کاهش عملکرد داشته باشیم و حتی ممکن است خیلی از مزارع غیرقابل برداشت شود.
 • بحران در مزارع کشاورزی دیم همدان -سال گذشته ۷۱۰ هزار تن گندم در استان همدان تولید و ۴۵۰ هزار تن از کشاورزان خریداری شد که امسال پیش‌بینی می‌شود میزان تولید به ۵۰۰ هزار تن برسد و ۲۴۰ هزارتن خریداری شود.
 • بحران در مزارع کشاورزی دیم همدان -کاهش محسوس بارش باران و افزایش دما در سال جاری موجب نگرانی کشاورزان همدانی شده است.
 • بحران در مزارع کشاورزی دیم همدان -کاهش بارش، نگرانی در مورد تأمین آب شرب، آب کشاورزی، ذخایر آبی و مدیریت تأمین آب را تشدید می‌کند. در این میان با توجه به اینکه بیش از ۶ میلیون هکتار اراضی کشاورزی دیم است، بر اثر کاهش بارش و خشکسالی، کاهش تولید در بخش دیم و بویژه تولید گندم پیش‌بینی شده است
منبع:ایسنا

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها