تاریخ انتشار : جمعه 12 نوامبر 2021 - 1:34
کد خبر : 86465

تمایل ۷۳ درصدی مردم به دریافت واکسن/نمره شهروندان به عملکرد دولت در مدیریت کرونا

تمایل ۷۳ درصدی مردم به دریافت واکسن/نمره شهروندان به عملکرد دولت در مدیریت کرونا

نتایج یک پیمایش کشوری درباره دیدگاه مردم نسبت به کرونا نشان داد که ۴۸.۳ درصد پاسخگویان به میزان زیادی احساس می کنند نسبت به یک سال گذشته از نظر روحی و روانی ضعیف تر و عصبی تر شده اند و همچنین ۷۳.۷ درصد از پاسخگویان تمایل به تزریق واکسن کرونا دارند. ۲۹.۹ درصد افراد پاسخگو

تمایل ۷۳ درصدی مردم به دریافت واکسن/نمره شهروندان به عملکرد دولت در مدیریت کرونا

نتایج یک پیمایش کشوری درباره دیدگاه مردم نسبت به کرونا نشان داد که ۴۸.۳ درصد پاسخگویان به میزان زیادی احساس می کنند نسبت به یک سال گذشته از نظر روحی و روانی ضعیف تر و عصبی تر شده اند و همچنین ۷۳.۷ درصد از پاسخگویان تمایل به تزریق واکسن کرونا دارند. ۲۹.۹ درصد افراد پاسخگو ترجیح می دهند از واکسن ایرانی استفاده کنند. در مقابل ۲۴.۱ درصد افراد تمایل به استفاده از واکسن ساخت خارج از کشور را داشته‌اند.

به گزارش ایسنا، نتایج گزارش نظرسنجی دیدگاه مردم در خصوص کرونا (مطالعه کشوری) که توسط گروه افکارسنجی دفتر طرح های ملی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ اجرا شده، منتشر شد.

در مقدمه این گزارش آمده است که شناخت افکارعمومی به ویژه در حوزه های فرهنگی و اجتماعی از جمله اهدافی است که پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات از طریق انجام نظرسنجی ها آن را رصد و دنبال می کند. شیوع کرونا و پیامدهای مختلف آن به ویژه در حوزه اجتماعی و فرهنگی گروه افکارسنجی پژوهشگاه را برآن داشت تا مجموعه نظرسنجی هایی به شیوه تلفنی را به صورت مستمر و در بازه زمانی منظم در سطح کشوری در برنامه های خود تعریف کند و نتایج آن را در اختیار مسئولان، پژوهشگران و مردم قرار دهد.

از این رو دو ماه پس از اعلام رسمی مسئولان در خصوص شیوع کرونا در کشور، اقدام به نظرسنجی هایی در این زمینه کرد. تاکنون پنج موج نظرسنجی ملی انجام شده است. موج اول آن در فروردین ۱۳۹۹ با تعداد نمونه ۱۲۵۹ پرسشنامه، موج دوم در خرداد ۱۳۹۹ با تعداد ۲۱۱۲ پرسشنامه، موج سوم در مهر ۱۳۹۹ با تعداد ۲۰۲۴ پرسشنامه و موج چهارم آن در بهمن ۱۳۹۹ با تعداد ۲۱۰۳ پرسشنامه انجام شد. غیر از موج اول که فقط در مراکز استان ها انجام شد سایر نظرسنجی ها در گستره کل کشور (شهری و روستایی) بوده است.

گردآوری اطلاعات نظرسنجی اخیر از ۵ تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ انجام شده است. در همه نظرسنجی های انجام شده، جامعه آماری شهروندان ۱۸ سال و بالاتر ساکن در شهر و روستاهای کشور بوده اند.

نمونه آماری در موج پنجم براساس سطح اطمینان ۹۵ درصد و حجم نمونه ۲۰۷۱ نفر انتخاب شده و پاسخگویان به شیوه تصادفی از طریق مصاحبه تلفنی انتخاب و پرسشنامه ها تکمیل شد.

به گزارش ایسنا، در ادامه مروری بر مهمترین یافته های این نظرسنجی خواهیم داشت:

– ۶۳.۲ درصد پاسخگویان اعلام کرده اند که اخبار مرتبط به ویروس کرونا را از طریق رادیو و تلویزیون ایران پیگیری می کنند.

– ۲۱.۱ درصد پاسخگویان نیز از طریق شبکه های اجتماعی مجازی پیگیر اخبار کرونا هستند.

– شست وشوی دست ها با ۹۲.۶ درصد، عدم دست دادن و روبوسی کردن با ۸۸.۵ درصد، استفاده از ماسک و دستکش با۸۷.۲ درصد، شست وشو و ضد عفونی کردن وسایل خریداری شده از بیرون با ۷۰.۳ درصد توسط پاسخگویان، رعایت می‌شود.

 

۶۴ درصد با قرنطینه کامل همه اصناف به مدت دو هفته موافق‌اند

 

– ۸۰.۹ درصد پاسخگویان با عدم بازگشایی سینماها، سالن های کنسرت و سالن تئاتر، ۷۴.۷ درصد پاسخگویان با عدم بازگشایی مساجد و هیئت های مذهبی، ۷۲.۵ درصد با عدم بازگشایی مدارس و دانشگاه ها، ۶۶.۸ درصد با عدم مجوز برای رفتن به شهر دیگر و ۶۴.۷ درصد با قرنطینه کلی و تعطیلی کامل همه اصناف (به جز مواد غذایی) به مدت دو هفته موافق هستند.

– ۴۰ درصد از پاسخگویان اظهار داشته اند در دوران کرونایی وقت بیشتری صرف خود کرده و بیشتر فیلم و سریال دیده یا کتاب خوانده اند.

– ۷۲.۶ درصد از پاسخگویان اعلام کرده اند که در یک سال اخیر بیشتر با خانواده خودشان وقت گذرانده اند.

– ۵۶ درصد از پاسخگویان در این یکسال خطر مرگ را بیشتر از قبل احساس کرده اند.

– ۴۸.۳ درصد پاسخگویان به میزان زیادی احساس می کنند نسبت به یک سال گذشته از نظر روحی و روانی ضعیف تر و عصبی تر شده اند.

 

۳۱ درصد پاسخگویان بیشتر از این، تحمل محدودیت های بهداشتی را ندارند

۵۸.۴ درصد گفته اند دوران کرونا باعث شد از نظر اقتصادی در تنگنای بیشتری قرار بگیرند

 

– ۳۱.۶ درصد پاسخگویان گفته اند بیشتر از این، تحمل محدودیت های بهداشتی را ندارند.

– ۲۷.۴ درصد پاسخگویان اظهار داشته اند به دلیل شیوع کرونا، بیشتر از قبل از آینده ناامید شده اند.

– ۳۴.۷ درصد پاسخگویان اعلام کرده اند احساس ناامنی آنها در تمام عرصه های زندگی در این یکسال بیشتر شده است.

– ۵۸.۴ درصد از پاسخگویان گفته اند دوران کرونا باعث شد از نظر اقتصادی در تنگنای بیشتری قرار بگیرند.

 

اعتقادات مذهبی ۵۴ درصد پاسخگویان تقویت شده 

 

– ۵۴.۲ درصد پاسخگویان اعلام کرده اند در این دوران بیشتر احساس نزدیکی به خدا کرده و اعتقادات مذهبی شان تقویت شده است.

 

۹ درصد ماه قبل به مسافرت رفته‌اند 

 

– ۱۷.۱ درصد پاسخگویان گفته اند که با فامیل و خویشاوندان در یک ماه گذشته دید و بازدید کرده اند. ۱۶.۳ درصد در روز سیزده به در به گردش رفته و ۹.۶ درصد نیز ماه قبل به سفر رفته اند.

 

۳۲ درصد معتقد به واردات واکسن خارجی و ۷۳ درصد تمایل به تزریق واکسن دارند 

 

– ۳۲.۷ درصد واردکردن واکسن خارجی با سرعت بیشتر را، اقدامی موثر برای کاهش شیوع کرونا می دانند. درحالی که ۲۹.۵ درصد پاسخگویان براین باورند باید تلاش بیشتری برای به بهره برداری رسیدن واکسن داخلی صورت پذیرد.

– ۷۳.۷ درصد از پاسخگویان تمایل به تزریق واکسن کرونا دارند. ۲۹.۹ درصد افراد پاسخگو ترجیح می دهند از واکسن ایرانی استفاده کنند. در مقابل ۲۴.۱ درصد افراد تمایل به استفاده از واکسن ساخت خارج از کشور را داشته اند.

– ۲۰ درصد پاسخگویان، زمان به بهره برداری رسیدن واکسن داخلی را تا پایان خرداد پیش بینی کرده اند. ۱۶ درصد تابستان، ۹.۳ درصد پاییز و ۱۴.۶ درصد زمستان را به عنوان زمان بهره برداری واکسن ایرانی اعلام کرده اند.

 

 ۳۸.۵ درصد از پاسخگویان بر اثربخشی واکسن کرونای ایرانی امیدوار و خوش بین هستند

 

– . ۳۸.۵ درصد از پاسخگویان بر اثربخشی واکسن کرونای ایرانی امیدوار و خوش بین هستند. ۸ درصد پاسخگویان بر این باورند که دولت می تواند تا پایان خردادماه واکسیناسیون عمومی را انجام دهد. درحالی که ۱۳.۶ درصد تابستان، ۱۱٫۱ درصد پاییز و ۲۶.۷ درصد زمستان را به عنوان زمان واکسیناسیون عمومی پیش بینی کرده‌اند.

– ۳۸.۳ درصد از پاسخگویان توزیع واکسن در جامعه را عادلانه نمی دانند.

– ۸۳.۸ درصد از پاسخگویان مخالف دریافت هزینه برای تزریق واکسن کرونا هستند.

– ۳۵.۶ درصد پاسخگویان بی توجهی مردم به رعایت دستورالعملهای بهداشتی را مهمترین عامل استمرار ویروس کرونا در کشور ارزیابی کرده اند. در مقابل ۴۷.۸ درصد بی توجهی و آسانگیری مسئولین را دلیل وضعیت موجود دانسته اند.

– ۶۷.۹ درصد از پاسخگویان از ابتلای خود یا یکی از اعضای خانواده شان به ویروس کرونا احساس نگرانی می کنند.

– ۲۶ درصد افراد پاسخگو اظهارکرده اند به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند. ۹۲.۴ درصد پاسخگویانی که اعلام کرده اند به کرونا مبتلا شدند (۲۴ درصد کل نمونه) اظهار داشته اند که بعد از ابتلا به کرونا در بیمارستان بستری نشده اند.

 

فردی از اعضای خانواده ۹۷ درصد در اثر کرونا فوت نشده است

 

– ۹۷.۶ درصد پاسخگویان اعلام کرده اند طی مدت شیوع ویروس کرونا، فردی از اعضای خانواده آنها در اثر کرونا فوت نشده است.

– ۵۶.۳ درصد از پاسخگویان اعلام کرده اند به اقشار ضعیف یاری رسانده اند.

 

۴۰.۵ درصد به آمار و ارقام مبتلایان و فوت شدگان کرونا توسط دولت اعتماد کمی دارند

 ۴۴.۸ درصد پاسخگویان به سیاست های دولت در خصوص کنترل بحران کرونا اعتماد ندارند

 

– ۴۱.۳ درصد پاسخگویان اعلام کرده اند که زمان مشخصی برای پایان این دوره نمی توانند اعلام کنند. ۴۰.۵ درصد به آمار و ارقام مبتلایان و فوت شدگان کرونا توسط دولت اعتماد کمی دارند.

– ۴۴.۸ درصد پاسخگویان به سیاست های دولت در خصوص کنترل بحران کرونا اعتماد ندارند.

– میانگین نمره داده شده توسط پاسخگویان به عملکرد مسئولین در مدیریت کرونا ۹.۴۵ است.

انتهای پیام

منبع:ایسنا

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها