تاریخ انتشار : چهارشنبه 27 اکتبر 2021 - 19:24
کد خبر : 24209

دومین مناظره نامزدهای نهایی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

دومین مناظره نامزدهای نهایی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

دومین مناظره نامزدهای نهایی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، عصر سه شنبه (۱۸ خرداد) برگزار و از شبکه یک سیما به طور زنده پخش شد. در این برنامه، سعید جلیلی، محسن رضایی، سیدابراهیم رئیسی، علیرضا زاکانی، سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، محسن مهرعلیزاده و عبدالناصر همتی درباره مورد موضوعات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی به مناظره و بیان

دومین مناظره نامزدهای نهایی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، عصر سه شنبه (۱۸ خرداد) برگزار و از شبکه یک سیما به طور زنده پخش شد. در این برنامه، سعید جلیلی، محسن رضایی، سیدابراهیم رئیسی، علیرضا زاکانی، سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، محسن مهرعلیزاده و عبدالناصر همتی درباره مورد موضوعات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی به مناظره و بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.

عکس: منا هوبه فکر ، محمدرضا بلندی، هادی زند، علیرضا معصومی، مجید خواهی

 • دومین مناظره نامزدهای نهایی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری- خیابان جمهوری
 • دومین مناظره نامزدهای نهایی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری- خیابان جمهوری
 • دومین مناظره نامزدهای نهایی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری- خیابان جمهوری
 • دومین مناظره نامزدهای نهایی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری- خیابان جمهوری
 • دومین مناظره نامزدهای نهایی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری- ستاد ابراهیم رییسی
 • دومین مناظره نامزدهای نهایی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری- ستاد ابراهیم رییسی
 • دومین مناظره نامزدهای نهایی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری- ستاد ابراهیم رییسی
 • دومین مناظره نامزدهای نهایی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری- خیابان ولیعصر
 • دومین مناظره نامزدهای نهایی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری- خیابان ستارخان
 • دومین مناظره نامزدهای نهایی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری- ستاد ابراهیم رییسی
 • دومین مناظره نامزدهای نهایی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری- ستاد ابراهیم رییسی
 • دومین مناظره نامزدهای نهایی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری- خیابان ستارخان
 • دومین مناظره نامزدهای نهایی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری- خیابان ستارخان
 • دومین مناظره نامزدهای نهایی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری- خیابان جمهوری
 • دومین مناظره نامزدهای نهایی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری- خیابان ستارخان
 • دومین مناظره نامزدهای نهایی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری- خیابان جمهوری
 • دومین مناظره نامزدهای نهایی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری- ستاد ابراهیم رییسی
 • دومین مناظره نامزدهای نهایی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری- بازار تجریش
 • دومین مناظره نامزدهای نهایی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری- بازار تجریش
 • دومین مناظره نامزدهای نهایی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری- بازار تجریش
 • دومین مناظره نامزدهای نهایی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری- بازار تجریش
 • دومین مناظره نامزدهای نهایی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری- بازار تجریش
 • دومین مناظره نامزدهای نهایی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری- بازار تجریش
 • دومین مناظره نامزدهای نهایی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری- بازار تجریش
 • دومین مناظره نامزدهای نهایی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری- بازار تجریش
 • دومین مناظره نامزدهای نهایی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری- بازار تجریش
 • دومین مناظره نامزدهای نهایی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری- بازار تجریش
 • دومین مناظره نامزدهای نهایی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری - خیابان پامنار
 • دومین مناظره نامزدهای نهایی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری - خیابان ناصرخسرو
 • دومین مناظره نامزدهای نهایی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری - خیابان ناصرخسرو
 • دومین مناظره نامزدهای نهایی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری- خیابان سرچشمه
 • دومین مناظره نامزدهای نهایی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری- خیابان سرچشمه
 • دومین مناظره نامزدهای نهایی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری- خیابان سرچشمه
 • دومین مناظره نامزدهای نهایی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری- خیابان جمهوری
 • دومین مناظره نامزدهای نهایی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری- خیابان جمهوری
 • دومین مناظره نامزدهای نهایی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری - خیابان پامنار
 • دومین مناظره نامزدهای نهایی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری- خیابان جمهوری
 • دومین مناظره نامزدهای نهایی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری - خیابان پامنار
 • دومین مناظره نامزدهای نهایی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری- خیابان ولیعصر
 • دومین مناظره نامزدهای نهایی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
 • دومین مناظره نامزدهای نهایی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
 • دومین مناظره نامزدهای نهایی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
 • دومین مناظره نامزدهای نهایی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
 • دومین مناظره نامزدهای نهایی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
 • دومین مناظره نامزدهای نهایی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
 • دومین مناظره نامزدهای نهایی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
 • دومین مناظره نامزدهای نهایی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
 • دومین مناظره نامزدهای نهایی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
 • دومین مناظره نامزدهای نهایی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
 • دومین مناظره نامزدهای نهایی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
 • دومین مناظره نامزدهای نهایی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
 • دومین مناظره نامزدهای نهایی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
 • دومین مناظره نامزدهای نهایی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
 • دومین مناظره نامزدهای نهایی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
 • دومین مناظره نامزدهای نهایی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
 • دومین مناظره نامزدهای نهایی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
 • دومین مناظره نامزدهای نهایی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
 • دومین مناظره نامزدهای نهایی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
 • دومین مناظره نامزدهای نهایی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
 • دومین مناظره نامزدهای نهایی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
 • دومین مناظره نامزدهای نهایی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
 • دومین مناظره نامزدهای نهایی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
 • دومین مناظره نامزدهای نهایی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
منبع:ایسنا

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها