احکام روسا و دبیران کمیته‌های تخصصی مرکزپژوهش‌های مجلس دفترقم توسط رئیس مرکز پژوهش های مجلس صادر و طی مراسمی معارفه شدند.

به گزارش ایسنا، شامگاه جمعه در مراسمی و با حضور علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مسئولین و دبیران کمیته‌های تخصصی دفتر قم مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی معرفی و احکام آنها اهدا شد.

بر اساس احکام صادره آیت الله کعبی به عنوان رئیس کمیته تخصصی حقوق، حجت الاسلام پارسانیا به عنوان رئیس کمیته تخصصی فرهنگ و حجت الاسلام میر معزی به عنوان رئیس کمیته تخصصی اقتصاد و عبدالله توکلی به عنوان رئیس کمیته تخصصی مدیریت معرفی شدند.

همچنین حکم انتصاب حجت الله ابراهیمیان معاون علمی اجرایی دفتر قم مرکز پژوهش‌های مجلس توسط زاکانی به وی داده شد.

حجت الاسلام سید احسان رفیعی علوی به عنوان دبیر کمیته تخصصی حقوق، حجت الاسلام سید محمد حسین هاشمیان به عنوان دبیر کمیته تخصصی فرهنگ، حجت الاسلام جواد عبادی به عنوان دبیر کمیته تخصصی اقتصاد و عباس علم الهدی به عنوان دبیر شورای برنامه‌ریزی و پژوهشی منصوب شدند.

دفتر قم مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی چهارم بهمن ماه امسال با سخنرانی محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی آغاز به کار کرده بود.

طبق این احکام رئیس کمیته تخصصی حقوق آیت الله کعبی، رئیس کمیته تخصصی فرهنگ حجت الاسلام و المسلمین استاد پارسانیا، رئیس کمیته تخصصی اقتصاد حجت الاسلام و المسلمین استاد میرمعزی و رئیس کمیته تخصصی مدیریت عبدالله توکلی دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منصوب گردیدند.

حجت الله ابراهیمیان معاون علمی اجرایی دفتر قم مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی شدند.

دبیر کمیته تخصصی حقوق حجت السلام و المسلمین، سید احسان رفیعی علوی عضو هیات علمی دانشگاه باقرالعلوم و استاد سطح عالی حوزه

دبیر کمیته تخصصی فرهنگ حجت السلام و المسلمین، محمد حسین هاشمیان دانشیار دانشگاه باقرالعلوم و استاد حوزه

دبیر کمیته تخصصی اقتصاد، حجت السلام و المسلمین جواد عبادی  استاد  حوزه و دانشگاه

دبیر شورای برنامه ریزی و پژوهشی دفتر قم مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی عباس علم الهدی،

رئیس شورای برنامه ریزی و پژوهشی معاون علمی و اجرایی دفتر قم مرکز پژوهش ها دکتر ابراهیمیان  می باشند.

منبع:ایسنا

دیدگاهتان را بنویسید