تاریخ انتشار : پنج‌شنبه 28 اکتبر 2021 - 1:39
کد خبر : 26680

لیست نهایی داوطلبان انتخابات ششمین دوره شوراهای ۴ شهر شهرستان بویراحمد اعلام شد

لیست نهایی داوطلبان انتخابات ششمین دوره شوراهای ۴ شهر شهرستان بویراحمد اعلام شد

ایسنا/کهگیلویه و بویراحمد ستاد انتخابات شهرستان بویراحمد طی اطلاعیه‌ای اسامی داوطلبان تائید صلاحیت شده برای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی ۴ شهر شهرستان بویراحمد را اعلام کرد. به گزارش ایسنا به نقل از کمیته روابط عمومی و تبلیغات فرمانداری شهرستان بویراحمد، اسامی نامزدهای ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر یاسوج، مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد به

لیست نهایی داوطلبان انتخابات ششمین دوره شوراهای ۴ شهر شهرستان بویراحمد اعلام شد

ایسنا/کهگیلویه و بویراحمد ستاد انتخابات شهرستان بویراحمد طی اطلاعیه‌ای اسامی داوطلبان تائید صلاحیت شده برای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی ۴ شهر شهرستان بویراحمد را اعلام کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از کمیته روابط عمومی و تبلیغات فرمانداری شهرستان بویراحمد، اسامی نامزدهای ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر یاسوج، مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد به شرح زیر است؛
۱ – آقای فرشید احمدی کیش فرزند بندر کد نامزد ۱۲۴
۲ – خانم رخسانه احمدی مهریان فرزند سیدشکراله کد نامزد ۱۲۵
۳ – خانم سیده حوریه اخلاقی کریک فرزند سیدمختار کد نامزد ۱۲۶
۴ – آقای فرزاد ارجمند فرزند عیسی کد نامزد ۱۲۷
۵ – آقای عادل اردشیری فرزند گلدی کد نامزد ۱۲۸
۶ – آقای سیدضیاءالدین ارشدی فرزند سیدمحمدطاهر کد نامزد ۱۲۹
۷ – آقای محمدرضا آریا فرزند محمدحسین کد نامزد ۱۴۱
۸ – آقای اسماعیل آریوبرزن فرزند موسی کد نامزد ۱۴۲
۹ – آقای علی اکبر اسدی دولت آباد فرزند یدالله کد نامزد ۱۴۶
۱۰ – آقای هاشم اسفندیارنژاد فرزند موسی کد نامزد ۱۴۷
۱۱ – خانم مینا افشار فرزند شکرالله کد نامزد ۱۴۹
۱۲ – آقای علیرضا افشون فرزند جانی کد نامزد ۱۵۱
۱۳ – آقای محمد امیری فرزند فاضل کد نامزد ۱۵۷
۱۴ – آقای هدایت اله امیری فرزند امراله کد نامزد ۱۵۸
۱۵ – آقای نعمت الله امیریان پور فرزند یدالله کد نامزد ۱۵۹
۱۶ – آقای عیسی انصاری فرزند کرم کد نامزد ۱۶۱
۱۷ – آقای سرافراز آوری فرزند ایاز کد نامزد ۱۶۲
۱۸ – خانم مریم بستام فرزند علی باز کد نامزد ۱۶۴
۱۹ – آقای عنایت بهرامی نیا فرزند جهانگیر کد نامزد ۱۶۵
۲۰ – آقای مهدی بهمنی فرزند ناصر کد نامزد ۱۶۷
۲۱ – آقای ولی بهنام فرزند ویسی کد نامزد ۱۶۸
۲۲ – آقای سرخاب بی ننده فرزند محراب کد نامزد ۱۶۹
۲۳ – آقای سعید پادیز فرزند هومان کد نامزد ۱۷۱
۲۴ – آقای غلامرضا پردل مشهور به غلامرضا فرزند یوسف کد نامزد ۱۷۲
۲۵ – آقای محمدامین پرهیزکار مشهور به پدرام فرزند کرامت کد نامزد ۱۷۴
۲۶ – آقای شهریار پشتیبان فرزند محمد کد نامزد ۱۷۵
۲۷ – آقای عزیزالله پناهی فرزند علی مراد کد نامزد ۱۷۶
۲۸ – آقای محمد پناهی فرزند کرامت اله کد نامزد ۱۷۸
۲۹ – آقای حاتم پیام فرزند نعمت اله کد نامزد ۱۷۹
۳۰ – آقای محمود پیش آهنگ فرزند کاوس کد نامزد ۱۸۱
۳۱ – آقای فتاح تامرادی فرزند ویسی کد نامزد ۱۸۲
۳۲ – آقای علی تروند فرزند کهزاد کد نامزد ۱۸۴
۳۳ – آقای سیدمهدی توانگرمطلق فرزند سیداصغر کد نامزد ۱۸۵
۳۴ – آقای محسن تیربند فرزند نجاتعلی کد نامزد ۱۸۷
۳۵ – آقای الله کرم جانی پور فرزند عبدالله کد نامزد ۱۸۹
۳۶ – آقای ایمان جاودانه فرزند امیر کد نامزد ۱۹۲
۳۷ – آقای کرامت اله جاوید فرزند حبیب الله کد نامزد ۱۹۴
۳۸ – آقای هیبت اله جاوید فرزند حبیب اله کد نامزد ۱۹۵

۳۹- آقای محمدرضا جلیل فر فرزند بارانی کد نامزد ۱۹۷

۴۰ – خانم فاطمه زهرا جهان فرزند عبدالکریم کد نامزد ۲۱۲

۴۱ – آقای بهروز جهانبخش فرزند الماس کد نامزد ۲۱۴

۴۲ – آقای روح اله چترآذر فرزند عبداله کد نامزد ۲۱۵

۴۳ – آقای محمدجواد حبیبی فرزند علی اصغر کد نامزد ۲۱۷

۴۴ – آقای علمدار حسین زاده فرزند الیاس کد نامزد ۲۱۸

۴۵ – آقای مهدی حسین زاده فرزند علم کد نامزد ۲۱۹

۴۶ – آقای سیدمحمدرضا حیدری فرزند سیدمحمدهاشم کد نامزد ۲۴۱

۴۷ – خانم زیبا خشت زر فرزند فایز کد نامزد ۲۴۲

۴۸ – آقای بیژن خوش اندیش فرزند صدراله کد نامزد ۲۴۶

۴۹ – آقای امیر خیبری فر مشهور به امیرطلا فرزند فضل الله کد نامزد ۲۴۷

۵۰ – آقای سرافراز دارا فرزند رحمان کد نامزد ۲۴۹

۵۱ – آقای سیدعلی دانش فرزند سیدمحمد کد نامزد ۲۵۱

۵۲ – خانم سعیده دانشوراردکانی فرزند سالم کد نامزد ۲۵۲

۵۳ – آقای عطاءاله دانشی فرزند محمد کد نامزد ۲۵۴

۵۴ – آقای حجت اله دبیقی فرزند نعمت اله کد نامزد ۲۵۶

۵۵ – آقای محسن دستمرد فرزند غیب اله کد نامزد ۲۵۷

۵۶ – آقای مهدی دستیاران فرزند محمدحسین کد نامزد ۲۵۸

۵۷ – آقای صدراله دهقان زاده فرزند حمداله کد نامزد ۲۵۹

۵۸ – آقای داوود دهقانی فرزند محمد کد نامزد ۲۶۱

۵۹ – آقای آیت دیده ور فرزند یداله کد نامزد ۲۶۲

۶۰ – آقای سیدحسین رازیان فرزند فریدون کد نامزد ۲۶۴

۶۱ – آقای اردوان رحیمی فیروزآباد فرزند حسنقلی کد نامزد ۲۶۸

۶۲ – آقای حامد رستمی فرزند روح الله کد نامزد ۲۷۱

۶۳ – آقای صادق رضائیان فرزند علی بخش کد نامزد ۲۷۲

۶۴ – آقای فرشاد رکنی فرزند ابوطالب کد نامزد ۲۷۴

۶۵ – آقای سعید رودشتیان پور فرزند زریر کد نامزد ۲۷۵

۶۶ – خانم زینب زاهدی راد فرزند صفر کد نامزد ۲۷۶

۶۷ – آقای محمد زمان فرزند برزیان کد نامزد ۲۷۸

۶۸ – آقای اسماعیل ستار فرزند ابراهیم کد نامزد ۲۷۹

۶۹ – آقای حسن ستوده فرزند اسمعیل کد نامزد ۲۸۱

۷۰ – آقای مصطفی شجاعیان فرزند حسینقلی کد نامزد ۲۸۲

۷۱ – آقای یوسف شجاعی خو فرزند زریر کد نامزد ۲۸۴

۷۲ – آقای اردشیر شجاعی نژاد فرزند حیات کد نامزد ۲۸۵

۷۳ – آقای رسول شفیعی اردکانی فرزند خوبیار کد نامزد ۲۸۶

۷۴ – خانم الهه شیروانی اردکانی فرزند عبدالکریم کد نامزد ۲۸۷

۷۵ – آقای سیدمحمد صدری فرزند سیداله داد کد نامزد ۲۸۹

۷۶ – آقای رضا صفری سروک فرزند غلامعلی کد نامزد ۲۹۱

۷۷ – آقای علی طاهری کیا فرزند گرجی کد نامزد ۲۹۴

۷۸ – آقای اردشیر عباسی فرزند حسین کد نامزد ۲۹۷

۷۹ – آقای محمد عباسی تل گاوی فرزند علی بخش کد نامزد ۲۹۸

۸۰ – آقای صمد عزیزپورحسن آباد فرزند سلیمان کد نامزد ۴۱۲

۸۱ – آقای سیدخلیل عزیزی فرزند سیدداود کد نامزد ۴۱۴

۸۲ – آقای محمد علیزاده علی آباد فرزند نوراله کد نامزد ۴۱۵

۸۳ – آقای شاپور عنبری فرزند رمضان کد نامزد ۴۱۶

۸۴ – آقای محمود عوض پورناصرآباد فرزند محمدحسین کد نامزد ۴۱۷

۸۵ – آقای سیدکامران فاضلیان کیش فرزند سیدمحمد کد نامزد ۴۱۸

۸۶ – آقای علی اصغر فتاحی کیا فرزند اسفندیار کد نامزد ۴۲۱

۸۷ – آقای حمیدرضا فرخان فرزند قباد کد نامزد ۴۲۵

۸۸ – آقای هادی فروغ فر فرزند خدامراد کد نامزد ۴۲۶

۸۹ – آقای علی فیاض مند فرزند کلبعلی کد نامزد ۴۲۹

۹۰ – آقای غلام حسن قایدگیوی فرزند طهمورث کد نامزد۴۵۱

۹۱ – آقای سیدمحمدصادق قائمی مشهور به سید فرزند سیدخلیل کد نامزد ۴۵۲

۹۲ – آقای شهرام قشقائی فرزند علی ناز کد نامزد ۴۵۴

۹۳ – آقای هاشم قلی پوری مشهور به هاشم فرزند آقاخان کد نامزد ۴۵۶

۹۴ – آقای محمد کرمی فرزند عیسی کد نامزد ۴۵۷

۹۵ – آقای حمید کرمی کالوس فرزند فریبرز کد نامزد ۴۵۸

۹۶ – آقای علی کشتکارفرد فرزند اله کرم کد نامزد ۴۵۹

۹۷ – آقای بهنام مؤمنی نصرآبادعلیا فرزند نظام کد نامزد ۴۶۱

۹۸ – آقای عنایت محمدپور فرزند علی جان کد نامزد ۴۶۴

۹۹ – آقای اصغر محمدیان فرزند علی کد نامزد ۴۶۵

۱۰۰ – آقای بهزاد محمدیان فرزند بزرگ کد نامزد ۴۶۷

۱۰۱ – آقای سیدمیثم محمدیان فرزند سیدعادل کد نامزد ۴۶۸

۱۰۲ – آقای محمود محمدی نیک مشهور به اله نظر فرزند بهمن کد نامزد ۴۶۹

۱۰۳ – آقای ایوب محمدی وند فرزند محمد کد نامزد ۴۷۱

۱۰۴ – آقای روح الله معماری نژادبابکان فرزند نظام کد نامزد ۴۷۴

۱۰۵ – آقای مسعود موسویان جدول قدم مشهور به موسوی فرزند عطاء کد نامزد ۴۷۸

۱۰۶ – آقای سیدمحسن موسوی کاشانی فرزند سیدمحمد کد نامزد ۴۷۹

۱۰۷ – آقای هدایت نادریان فرزند سیفور کد نامزد ۴۸۲

۱۰۸ – آقای رضا ناظری فرزند سلیمان کد نامزد ۴۸۴

۱۰۹ – آقای حمید نیک جومقدم فرزند رحیم کد نامزد ۴۸۶

۱۱۰ – آقای محمد نیک فکر فرزند کرم الله کد نامزد ۴۸۷

۱۱۱ – آقای غلامحسین هادیانی نژاد فرزند گرگ الله کد نامزد ۴۸۹

۱۱۲ – آقای حسن هدایت فرزند فرامرز کد نامزد ۴۹۱

۱۱۳ – آقای نوراله همتی دوست فرزند محمدتقی کد نامزد ۴۹۲

۱۱۴ – خانم فروزان یزدان پناه فرزند محمدشفیع کد نامزد ۴۹۴

۱۱۵ – آقای محمدرضا یزدان پناهی فرزند مختار کد نامزد ۴۹۵

۱۱۶ – آقای اسماعیل یوسفی فرزند جعفر کد نامزد ۴۹۶

۱۱۷ – آقای نوراله یوسفی فرزند ابول کد نامزد ۴۹۷

۱۱۸ – آقای سیدحسین یوسفی مهریان فرزند سیدخالق کد نامزد ۴۹۸

نظربه اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی شهر یاسوج ۷ نفر اسـت، رأی دهـندگان در روز اخذ رأی فـقط اسامی تعداد حداکثر ۷ نفـر را می توانند در برگ رأی بنویسند.

اسامی نامزدهای ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر مادوان به شرح زیر می باشد:

۱ – آقای صادق آبسواران فرزند پیران کد نامزد ۱۵

۲ – آقای مصطفی آروئی فرزند علی محمد کد نامزد ۱۶

۳ – آقای مسعود بارانی فرزند کاکاجان کد نامزد ۱۷

۴ – آقای شهرام برازش فرزند شکراله کد نامزد ۱۸

۵ – آقای رمضان بهمن پور فرزند عزیزمحمد کد نامزد ۱۹

۶ – آقای صادق تبریک فرزند فرامرز کد نامزد ۲۴

۷ – خانم مریم خالدی فر فرزند نصیب اله کد نامزد ۲۵

۸ – آقای محمدحسین خردمنداصل فرزند فریبرز کد نامزد ۲۶

۹ – آقای محمود خلیلی نیک فرزند کیامرز کد نامزد ۲۷

۱۰ – آقای علیرضا دانش فرزند اله رحم کد نامزد ۲۸

۱۱ – خانم فریده دیده بان فرزند عبدالله کد نامزد ۴۱

۱۲ – آقای حسین راستا فرزند احمد کد نامزد ۴۲

۱۳ – آقای سیداحمد سروش نژاد فرزند سیدراه علی کد نامزد ۴۵

۱۴ – آقای سعید سعیدی جو فرزند عیدی کد نامزد ۴۶

۱۵ – آقای فیروز شجاعی جو فرزند حسینقلی کد نامزد ۴۷

۱۶ – آقای مسلم شرافت زاده فرزند اقبال کد نامزد ۴۸

۱۷ – آقای ولی شکوهی مقدم فرزند ماندنی کد نامزد ۴۹

۱۸ – آقای علی شیرودی نیا فرزند ولی کد نامزد ۵۱

۱۹ – آقای ایرج صادق نیا فرزند محمدرضا کد نامزد ۵۲

۲۰ – آقای هرمز عطاخواه فرزند طهماسب کد نامزد ۵۴

۲۱ – آقای صادق غفاری زاده فرزند جواد کد نامزد ۵۶

۲۲ – آقای رسول فرخ پور فرزند حاجی کد نامزد ۵۷

۲۳ – آقای رضا فرخ پور فرزند حاجی کد نامزد ۵۸

۲۴ – آقای زواره قهرمانی فر فرزند فیض اله کد نامزد ۵۹

۲۵ – آقای حمیدرضا کیوان شکوه فرزند محمد کد نامزد ۶۱

۲۶ – آقای داود مجیدی اصل فرزند محمد کد نامزد ۶۲

۲۷ – آقای قاسم مجیدی نیا فرزند ابراهیم کد نامزد ۶۴

۲۸ – آقای قدرت اله مسعودمقدم فرزند امراله کد نامزد ۶۵

۲۹ – آقای علی نجات نبوی اصل فرزند آقاملا کد نامزد ۶۷

۳۰ – آقای نواب نوریان فرزند چنگیز کد نامزد ۶۸

۳۱ – آقای رحمان وصال مهر فرزند عباسقلی کد نامزد ۷۱

۳۲ – آقای سجاد یزدان پناه فرزند مندنی کد نامزد ۷۴

توجه :

نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر ۵ نفر اسـت، رأی دهـندگان در روز اخذرأی فـقط اسامی تعدادحداکثر ۵ نفـر را می توانند در برگ رأی بنویسند.

 

اسامی نامزدهای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر چیتاب به شرح زیر می باشد: 

۱ – آقای ابراهیم پیشان فرزند خداخواست کد نامزد ۱۵
۲ – آقای هومان جاوید فرزند حمید کد نامزد ۱۶
۳ – آقای سیدکرامت اله دادگستر فرزند احمد کد نامزد ۱۷
۴ – آقای قدرت رجائی زاده فرزند حسین کد نامزد ۱۸
۵ – آقای مهدی رست فرزند محمدظریف کد نامزد ۱۹
۶ – آقای زاهد ساعدی فر فرزند علی کد نامزد ۲۱
۷ – آقای پژمان عاملی فرزند مهران کد نامزد ۲۵
۸ – آقای لطفعلی فرزادنژاد فرزند خدابخش کد نامزد ۲۶
۹ – آقای منوچهر کاشفی فرزند فرج اله کد نامزد ۲۷
۱۰ – آقای مسعود مجیدپور فرزند جهرم کد نامزد ۲۸
۱۱ – آقای فرشید مدرس فرزند خدارحم کد نامزد ۴۱
۱۲ -آقای کریم داد موحدی‌نیا فرزند علی همت کد نامزد ۴۲

۱۳ – آقای آیت اله نشاطی فرزند حجت اله کد نامزد ۴۵

نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر ۵ نفر اسـت، رأی دهـندگان در روز اخذرأی فـقط اسامی تعداد حداکثر ۵ نفـر را می توانند در برگ رأی بنویسند.

اسامی داوطلبان ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر گراب سفلی

۱_آقای رحمن افتخاری فر فرزند غلام کد نامزد 15

2 – آقای محسن اکبری کیا فرزند محمد کد نامزد 16

3 – آقای نورمحمد الیاسی مقدم فرزند جهان کد نامزد 17

4 – آقای عبدالله الیاسی نسب فرزند ده دول کد نامزد 18

5 – آقای شیرزاد انوری مفرد فرزند حسین کد نامزد 19

6 – آقای اکبر باهنرفرد فرزند ظفر کد نامزد 21

7 – خانم ماهتاج برادران فرزند منوچهر کد نامزد 24

8 – آقای سیدضرغام پورساعد فرزند سیدفایز کد نامزد 26

9 – آقای امید تقوایی اصل فرزند ایمانعلی کد نامزد 27

10 – آقای یوسف جمالی زاده فرزند ظفر کد نامزد 28

11 – آقای عادل جمالی فرد فرزند محمدطاهر کد نامزد 29

12 – آقای اسلام جمالی مهر فرزند نعمت اله کد نامزد ۴۱

13 – آقای پیمان دانش فرزند نعمت اله کد نامزد 42

14 – خانم فریده درخورد فرزند عطاء کد نامزد 46

15 – آقای حسین رحمانی جو فرزند حداد کد نامزد 47

16 – آقای محمدامین سجادی مقدم فرزند امراله کد نامزد 49

17 – آقای عنایت الله سرافرازی فرزند بهزاد کد نامزد 51

18 – آقای اسلام صدیقی نژاد فرزند صحنعلی کد نامزد 52

19 – آقای علی عنایتیان مشهور به عنایتی فرزند خداکرم کد نامزد 54

20 – آقای رهام قاسمی اصل فرزند حاجتی کد نامزد 56

21 – آقای سیدشهرام مطهری فرد فرزند خوردک کد نامزد 57

22 – آقای امرالله مولائی اصل فرزند الله رضا کد نامزد 58

23 – آقای شهاب الدین ناصری فرد فرزند روزعلی کد نامزد 59

24 – آقای مجید نجیبی فر فرزند غلامعلی کد نامزد 61

نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر 5 نفر اسـت، رأی دهـندگان در روز اخذ رأی فـقط اسامی تعداد حداکثر 5 نفـر را می توانند در برگ رأی بنویسند.

هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری بویراحمد در اجرای ماده 52 قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی ، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .

شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره 1 ذیل ماده 70 آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد.

انتهای پیام

منبع:ایسنا

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها