تاریخ انتشار : چهارشنبه 27 اکتبر 2021 - 21:14
کد خبر : 24748

لیست نهایی داوطلبان انتخابات ششمین دوره شوراهای ۴ شهر شهرستان کهگیلویه اعلام شد

لیست نهایی داوطلبان انتخابات ششمین دوره شوراهای ۴ شهر شهرستان کهگیلویه اعلام شد

ایسنا/کهگیلویه و بویراحمد ستاد انتخابات شهرستان کهگیلویه طی اطلاعیه ای اسامی داوطلبان تایید صلاحیت شده برای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی ۴ شهر شهرستان کهگیلویه را اعلام کرد. به گزارش ایسنا به نقل از کمیته روابط عمومی و تبلیغات فرمانداری شهرستان کهگیلویه؛ اسامی نامزدهای ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر دهدشت، مرکز شهرستان کهگیلویه به شرح

لیست نهایی داوطلبان انتخابات ششمین دوره شوراهای ۴ شهر شهرستان کهگیلویه اعلام شد

ایسنا/کهگیلویه و بویراحمد ستاد انتخابات شهرستان کهگیلویه طی اطلاعیه ای اسامی داوطلبان تایید صلاحیت شده برای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی ۴ شهر شهرستان کهگیلویه را اعلام کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از کمیته روابط عمومی و تبلیغات فرمانداری شهرستان کهگیلویه؛ اسامی نامزدهای ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر دهدشت، مرکز شهرستان کهگیلویه به شرح زیر است؛

۱ – آقای رحیم احمدی زاد فرزند مهمید کد نامزد ۱۲۴
۲ – آقای سلیمان آخش فرزند محمد کد نامزد ۱۲۵
۳ – آقای سیدفرج اله آذرنیا فرزند مصطفی کد نامزد ۱۲۷
۴ – آقای محمد آران پور فرزند صفدر کد نامزد ۱۲۸
۵ – آقای سیدحمید امیری فرزند سیدعبدالبابا کد نامزد ۱۴۲
۶ – آقای روح الله اندرزیان فرزند حیدر کد نامزد ۱۴۵
۷ – آقای اکبر بازیارپور فرزند مظفر کد نامزد ۱۴۶
۸ – آقای زین العابدین بالوایه فرزند صدراله کد نامزد ۱۴۷
۹ – آقای حافظ براتی مقدم فرزند فایظ کد نامزد ۱۴۸
۱۰ – آقای تقی بهادر فرزند خیرالله کد نامزد ۱۵۱
۱۱ – آقای رضا بیژنی مقدم فرزند علی کد نامزد ۱۵۲
۱۲ – آقای طاهر پاداش فرزند بهرامقلی کد نامزد ۱۵۴
۱۳ – آقای مصطفی پارسائی فرزند خداخواست کد نامزد ۱۵۶
۱۴ – آقای رهام پژوهش فرزند فلامرز کد نامزد ۱۵۷
۱۵ – آقای کوروش پورک پور فرزند خداکرم کد نامزد ۱۵۸
۱۶ – آقای رضا پیروزه فرزند محمد کد نامزد ۱۵۹
۱۷ – آقای آیت اله تاوان فرزند اسداله کد نامزد ۱۶۲
۱۸ – آقای حسین جهادگر فرزند فتح اله کد نامزد ۱۶۵
۱۹ – آقای سیدعلی اکبر جهانتاب فرزند سیدنصرالله کد نامزد ۱۶۷
۲۰ – آقای داریوش حفیظی فرد فرزند خداداد کد نامزد ۱۶۸
۲۱ – آقای جهان حیدری نژاد فرزند سیف اله کد نامزد ۱۶۹
۲۲ – آقای مصدق خورشیدی نسب مشهور به خورشیدی نسب فرزند داراب کد نامزد ۱۷۱
۲۳ – آقای امیر خیام فرزند عبدالله کد نامزد ۱۷۲
۲۴ – آقای علی شیر دادوند فرزند علی حسن کد نامزد ۱۷۴
۲۵ – آقای ایمان داورپناه فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۷۵
۲۶ – آقای سیدنصرت اله درخشان فرزند سیدعزت اله کد نامزد ۱۷۸
۲۷ – آقای یعقوب دمساز فرزند غفار کد نامزد ۱۸۱
۲۸ – آقای حبیب اله دیبا فرزند سپهدار کد نامزد ۱۸۲
۲۹ – آقای خسرو دیدار فرزند ولی کد نامزد ۱۸۴
۳۰ – آقای هادی زاهدی پور فرزند حیات الله کد نامزد ۱۸۵
۳۱ – آقای ایرج سخن سنج فرزند علی سینا کد نامزد ۱۸۶
۳۲ – خانم حکیمه سروش مقدم فرزند برزو کد نامزد ۱۸۷
۳۳ – آقای محمود سهامی فرزند علی کد نامزد ۱۸۹
۳۴ – آقای مهدی شهیدزاده فرزند اسدالله کد نامزد ۱۹۱
۳۵ – آقای مسعود صداقت جوء فرزند محمد کد نامزد ۱۹۴
۳۶ – آقای اکبر صلاحی فرزند منصور کد نامزد ۱۹۵
۳۷ – آقای سیامک عزیزی فرزند فتح اله کد نامزد ۱۹۶
۳۸ آقای فرشید عزیزی طاس‌احمدی مشهور به فرشید عزیزی فرزند سالار کد نامزد ۱۹۷

۳۹ – آقای میلاد فاتحی فرزند آزاد کد نامزد ۱۹۸
۴۰ – آقای سیدداریوش فاطمی فر فرزند سیداحمد کد نامزد ۲۱۲
۴۱ – آقای علی فروغی زاده مشهور به چراغعلی فرزند علی شیر کد نامزد ۲۱۵
۴۲ – آقای سیدکرامت اله کاظمی فرزند سیدقدرت اله کد نامزد ۲۱۷
۴۳ – آقای محمدعلی کاظمی فرزند امامقلی کد نامزد ۲۱۸
۴۴ – آقای رحمان کاظمی نسب فرزند لهراسب کد نامزد ۲۱۹
۴۵ – آقای سیدامیرحسین کشاورز فرزند سیدعبدمحمد کد نامزد ۲۴۲
۴۶ – آقای سیدمصطفی کشاورز فرزند سیدمختار کد نامزد ۲۴۵
۴۷ – آقای احمد کشاورزی فرزند امرالله کد نامزد ۲۴۶
۴۸ – آقای سیدمجید گنجی فرزند سیدقباد کد نامزد ۲۴۷
۴۹ – خانم زینب السادات گنجیانی فرزند سیدگنجی کد نامزد ۲۴۸
۵۰ – آقای جهان مجیدی پویا فرزند علی کد نامزد ۲۵۱
۵۱ – آقای سیدعبدالله محقق مشهور به سیدعبدالله فرزند سیدعبدالطیف کد نامزد ۲۵۲
۵۲ – آقای سیدعلی محمد موسوی امجد مشهور به سید هادی فرزند سیدغلام محمد کد نامزد ۲۵۹
۵۳ – آقای سیدعلی موسوی نسب فرزند مهرعلی کد نامزد ۲۶۱
۵۴ – آقای سیدحسین وزیری پور فرزند سیدمحمدشفیع کد نامزد ۲۶۲

نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر ۷ نفر اسـت ، رأی دهـندگان در روز اخذ رأی فـقط اسامی
تعداد حداکثر ۷ نفـر را می توانند در برگ رأی بنویسند.

اسامی نامزدهای ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر سوق به شرح زیر است:

۱-آقای حسین اسکندری فرزند الماس کد نامزد ۱۵

۲-آقای سید ستار تقوی فرزند سید محمد کد نامزد ۱۷

۳- آقای محمد حسینی‌نیا فرزند بهرام کد نامزد ۱۹

۴- آقای جهانگیر دست پاک فرزند علی کرم کد نامزد ۲۱

۵- خانم زهرا رستمی ابرزگه فرزند بیت الله کد نامزد ۲۴

۶- آقای سید وحید رضویان سوق فرزند سید نوزر کد نامزد ۲۵

۷- آقای هدایت زاهدی فرزند نصیر کد نامزد ۲۶

۸- آقای محمد شاکری فرزند عبدالمحمد کد نامزد ۲۷

۹- آقای مهرداد کرمی فرزند بهرام کد نامزد ۲۹

۱۰- خانم حلیمه کهن سال فرزند سلبعلی کد نامزد ۴۱

۱۱- آقای پژمان محنائی فرزند رزم آرا کد نامزد ۴۲

۱۲- آقای جبار مسعودی فرزند مومن کد نامزد ۴۵

۱۳- آقای سید ابوالفضل نجاتی فرزند سید موسی کد نامزد ۴۶

۱۴- آقای محمد یزدانی نیا فرزند عبدالله کد نامزد۴۷

 

اسامی نامزدهای ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر قلعه رئیسی به شرح زیر است:

۱ – آقای شاهرخ آبرود فرزند محمدقلی کد نامزد ۱۵
۲ – آقای رستم ابرون فرزند خداکرم کد نامزد ۱۶
۳ – آقای مهدی ارمند فرزند جهرم کد نامزد ۱۷
۴ – آقای قدرت اله اشکبوس فرزند مندنی کد نامزد ۱۸
۵ – آقای مصطفی اشکبوس فرزند شیرعلی کد نامزد ۱۹
۶ – آقای مجید اطمینان زاده فرزند هومان کد نامزد ۲۱
۷ – آقای امین اورنگ فرزند خدارحم کد نامزد ۲۴
۸ – آقای علی جان بادین فرزند احمد کد نامزد ۲۵
۹ – آقای جمال بهشتیان پور فرزند گرگعلی کد نامزد ۲۶
۱۰ – آقای اصغر رزاقی فرزند خان جان کد نامزد ۲۷
۱۱ – آقای مهدی شریفی نسب فرزند محمدعلی کد نامزد ۲۸
۱۲ آقای علی عابدی اصل فرزند حسینعلی کد نامزد۴۱

۱۳- آقای حمزه عدالت خواه فرزند قدرت اله کد نامزد ۴۲
۱۴ – آقای محمد علامه ای فر فرزند محمدخان کد نامزد ۴۵
۱۵ – آقای داریوش فاطمیان مشهور به پیرامون فرزند فلامرز کد نامزد ۴۶
۱۶ – آقای خالق فرزاد فرزند حجت اله کد نامزد ۴۷
۱۷ – آقای ولی فرزاد فرزند بیت اله کد نامزد ۴۸
۱۸ – آقای شیروان کریمی مفرد فرزند ذولفعلی کد نامزد ۵۱
۱۹ – آقای فرشاد کیانی اصل فرزند هیبت الله کد نامزد ۵۲
۲۰ – خانم زینب مهرجو فرزند محمدقلی کد نامزد ۵۴
۲۱ – آقای محسن نیکوکاری فرزند خیبر کد نامزد ۵۶
۲۲ – آقای امید ویسی نیا فرزند امان اله کد نامزد ۵۷
توجه :
۱ -نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر ۵ نفر اسـت، رأی دهـندگان در روز اخذرأی فـقط اسامی
تعداد حداکثر ۵ نفـر را می توانند در برگ رأی بنویسند.

  اسامی نامزدهای ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر دیشموک به شرح زیر است:

۱ – آقای روح الله اسفرم فرزند نعمت الله کد نامزد ۱۵
۲ – آقای محمد افریدون فرزند لهراس کد نامزد ۱۶
۳ – آقای محسن اکرمی نژاد فرزند باراحمد کد نامزد ۱۷
۴ – آقای حمزه اندیشه فرزند احمد کد نامزد ۱۸
۵ – آقای حجت الله بزرگ امید فرزند علی نظر کد نامزد ۲۱
۶ – آقای بهادر بیهم فرزند محمد کد نامزد ۲۴
۷ – آقای ایرج پذیرش فرزند بهرام کد نامزد ۲۵
۸ – آقای خدامراد پذیره فرزند مهدی کد نامزد ۲۶
۹ – آقای امیر داوودی نژاد فرزند بمونی کد نامزد ۲۷
۱۰ – آقای مصطفی دلیری مقدم فرزند شگراله کد نامزد ۲۹
۱۱ – آقای نصرت الله دهناد فرزند اسدالله کد نامزد ۴۱
۱۲آقای حمید دیدبان فرزند علی کرم کد نامزد ۴۲
۱۳ – آقای سیدطیب رستگاری فرزند سیدکمال الدین کد نامزد ۴۵
۱۴ – آقای فیروز رضائی مقدم فرزند محمدطاهر کد نامزد ۴۶
۱۵ – آقای هجیر رهبر فرزند قلی کد نامزد ۴۷
۱۶ – آقای محمد روائی فرزند محمود کد نامزد ۴۸
۱۷ – آقای الله داد روشن فرزند رحیم کد نامزد ۴۹
۱۸ – آقای محمدمراد صادقی فرزند محمدرحیم کد نامزد ۵۱
۱۹ – آقای محسن طاوسیان فرزند حسن کد نامزد ۵۲
۲۰ – آقای فاضل طلائی مقدم فرزند عزیزقلی کد نامزد ۵۴
۲۱ – آقای صاحب مجاوند فرزند ولی کد نامزد ۵۷
۲۲ – آقای جمشید نری میسا فرزند ابراهیم کد نامزد ۵۸
۲۳ – آقای محمدرضا نعمت پور فرزند رمضان کد نامزد ۵۹
۲۴ – آقای حمید نوربخش فرزند زهراب کد نامزد ۶۱
۲۵ – آقای کیامرز ویسی فرزند موسی کد نامزد ۶۲
نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر ۵ نفر اسـت، رأی دهـندگان در روز اخذ رأی فـقط اسامی
تعداد حداکثر ۵ نفـر را می توانند در برگ رأی بنویسند.

۲ -هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری کهگیلویه در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از
تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی ، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد.
۳ -شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی، مشخصات شاکی یا شاکیان
شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد.

انتهای پیام

منبع:ایسنا

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها