مراسم تجلیل از بیش از دو دهه کار و تلاش مرتضی فرج‌آبادی، معاون سابق چندرسانه‌ای خبرگزاری ایسنا سه‌شنبه یکم تیر ماه در پژوهشکده فرهنگ و هنر برگزار شد.

 • علیرضا بهرامی مدیر اداره فرهنگی و هنری در مراسم تجلیل از مرتضی فرج‌آبادی معاون سابق چندرسانه ای ایسنا
 • محمدعلی نادعلی‌زاده مدیرعامل پیشین ایسنا در مراسم تجلیل از مرتضی فرج‌آبادی معاون سابق چندرسانه ای ایسنا
 • مراسم تجلیل از مرتضی فرج‌آبادی معاون سابق چندرسانه ای ایسنا
 • مراسم تجلیل از مرتضی فرج‌آبادی معاون سابق چندرسانه ای ایسنا
 • امیر پورمند و آرش خاموشی در مراسم تجلیل از مرتضی فرج‌آبادی معاون سابق چندرسانه ای ایسنا
 • سخنرانی علی متقیان، مدیرعامل در مراسم تجلیل از مرتضی فرج‌آبادی معاون سابق چندرسانه ای ایسنا
 • سخنرانی علی متقیان، مراسم تجلیل از مرتضی فرج‌آبادی معاون سابق چندرسانه ای ایسنا
 • مرتضی خامی‌زاده معاون پشتیبانی در مراسم تجلیل از مرتضی فرج‌آبادی معاون سابق چندرسانه ای ایسنا
 • علی زکایی در مراسم تجلیل از مرتضی فرج‌آبادی معاون سابق چندرسانه ای ایسنا
 • روح‌اله وحدتی، مدیر اداره عکس در مراسم تجلیل از مرتضی فرج‌آبادی معاون سابق چندرسانه ای ایسنا
 • روح‌اله وحدتی، مدیر اداره عکس در مراسم تجلیل از مرتضی فرج‌آبادی معاون سابق چندرسانه ای ایسنا
 • هومن خشندیش، معاون آموزشی و پژوهشی در مراسم تجلیل از مرتضی فرج‌آبادی معاون سابق چندرسانه ای ایسنا
 • هومن خشندیش، معاون آموزشی و پژوهشی در مراسم تجلیل از مرتضی فرج‌آبادی معاون سابق چندرسانه ای ایسنا
 • هومن خشندیش،مرتضی فرج‌آبادی، ناصر جواهری و حمید فروتن در مراسم تجلیل از مرتضی فرج‌آبادی معاون سابق چندرسانه ای ایسنا
 • منا هوبه‌فکر در مراسم تجلیل از مرتضی فرج‌آبادی معاون سابق چندرسانه ای ایسنا
 • امیر نجفی، معاون فنی و احمدرضا یوسفی، مدیر فنی پیشین در مراسم تجلیل از مرتضی فرج‌آبادی معاون سابق چندرسانه ای ایسنا
 • سخنرانی مرتضی فرج‌آبادی در مراسم تجلیل همکاران ایسنا از وی
 • سخنرانی مرتضی فرج‌آبادی در مراسم تجلیل همکاران ایسنا از وی
 • محسن معتمدکیا و حسام مقدم مدیر و سردبیر اداره توسعه اخبار و حسین هرمزی، سردبیر ویدیو در مراسم تجلیل از مرتضی فرج‌آبادی معاون سابق چندرسانه ای ایسنا
 • سخنرانی حمید فروتن معاون جدید چندرسانه ای در مراسم تجلیل از مرتضی فرج‌آبادی معاون سابق چندرسانه ای ایسنا
 • ناصر ملایی، سردبیر اداره فرهنگی، حمید فروتن، معاون چندرسانه‌ای و صادق کرمیان، مدیر اداره علمی در مراسم تجلیل از مرتضی فرج‌آبادی معاون سابق چندرسانه ای ایسنا
 • سخنرانی مهدی قاسمی در مراسم تجلیل از مرتضی فرج‌آبادی معاون سابق چندرسانه ای ایسنا
 • لیلا معارف، میرحمید حسن‌زاده، مهرداد آگاهی و یوسف اکبری در مراسم تجلیل از مرتضی فرج‌آبادی معاون سابق چندرسانه‌ای ایسنا
 • مراسم تجلیل از مرتضی فرج‌آبادی معاون سابق چندرسانه ای ایسنا
 • تجلیل حبیب عباسی مدیرعامل شفقنا از مرتضی فرج‌آبادی معاون سابق چندرسانه ای ایسنا
 • مراسم تجلیل از مرتضی فرج‌آبادی معاون سابق چندرسانه ای ایسنا
 • مراسم تجلیل از مرتضی فرج‌آبادی معاون سابق چندرسانه ای ایسنا
 • مراسم تجلیل از مرتضی فرج‌آبادی معاون سابق چندرسانه ای ایسنا
 • مراسم تجلیل از مرتضی فرج‌آبادی معاون سابق چندرسانه ای ایسنا
 • معارفه حمید فروتن، معاون جدید چندرسانه‌ای ایسنا
 • حسن قائدی و روشن نوروزی در مراسم تجلیل از مرتضی فرج‌آبادی معاون سابق چندرسانه ای ایسنا
 • مراسم تجلیل از مرتضی فرج‌آبادی معاون سابق چندرسانه ای ایسنا
 • مراسم تجلیل از مرتضی فرج‌آبادی معاون سابق چندرسانه ای ایسنا
منبع:ایسنا

دیدگاهتان را بنویسید