ظهر دوشنبه ۳ خرداد نخستین پایگاه تجمیعی واکسیناسیون همدان افتتاح شد.این نخستین مرکز واکسیناسیون تجمیعی استان همدان است که در این مرکز هشت سایت وجود دارد و از ساعت ۷:۳۰ دقیقه تا ۱۹:۳۰ دقیقه فعال است .ظرفیت واکسناسیون روزانه ۵۰۰۰ نفر را در این استان است و تا دیروز ۵۶ هزار نفر در استان همدان واکسینه شدند همچنین این استان به عنوان یکی از پایلوت‌های فاز سوم تحقیقاتی واکسن کرونا انستیتو پاستور در ایران، تعداد ۳۰۰۰ نفر در آن طرح واکسن دریافت کردند. در حال حاضر واکسیناسیون گروه‌های سنی بالای ۷۰ سال در این مرکز انجام می شود.

 • نخستین پایگاه تجمیعی واکسیناسیون - همدان
 • نخستین پایگاه تجمیعی واکسیناسیون - همدان
 • نخستین پایگاه تجمیعی واکسیناسیون - همدان
 • نخستین پایگاه تجمیعی واکسیناسیون - همدان
 • نخستین پایگاه تجمیعی واکسیناسیون - همدان
 • نخستین پایگاه تجمیعی واکسیناسیون - همدان
 • نخستین پایگاه تجمیعی واکسیناسیون - همدان
 • نخستین پایگاه تجمیعی واکسیناسیون - همدان
 • نخستین پایگاه تجمیعی واکسیناسیون - همدان
 • نخستین پایگاه تجمیعی واکسیناسیون - همدان
 • نخستین پایگاه تجمیعی واکسیناسیون - همدان
 • نخستین پایگاه تجمیعی واکسیناسیون - همدان
 • نخستین پایگاه تجمیعی واکسیناسیون - همدان
 • نخستین پایگاه تجمیعی واکسیناسیون - همدان
 • نخستین پایگاه تجمیعی واکسیناسیون - همدان
 • نخستین پایگاه تجمیعی واکسیناسیون - همدان
 • نخستین پایگاه تجمیعی واکسیناسیون - همدان
 • نخستین پایگاه تجمیعی واکسیناسیون - همدان
 • نخستین پایگاه تجمیعی واکسیناسیون - همدان
 • نخستین پایگاه تجمیعی واکسیناسیون - همدان
 • نخستین پایگاه تجمیعی واکسیناسیون - همدان
 • نخستین پایگاه تجمیعی واکسیناسیون - همدان
 • نخستین پایگاه تجمیعی واکسیناسیون - همدان
 • نخستین پایگاه تجمیعی واکسیناسیون - همدان
منبع:ایسنا

دیدگاهتان را بنویسید