دستیار وزیر امور خارجه ایران،گفت : امنیت ایران، ترکیه و سوریه در منطقه به هم پیوسته است و رفع نگرانی های امنیتی کشورهای منطقه، اهدافی هستند که با گفتگو و مذاکره دست یافتنی بوده و ایران همواره بر آن تاکید دارد.

 محمد صادق فضلی مدیر کل غرب آسیا و شمال خاورمیانه وزارت امور خارجه  با انتشار عکسی از  هفتمین نشست سران آستانه در تهران  در صفحه توییتر خود نوشت: هرگونه نقض حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه و حضور مداخله گر آمریکا در شرق فرات و غارت ثروت های طبیعی سوریه، برای این کشور خسارت و تهدید امنیت کل منطقه است. بیرون رانده شدن متجاوز عاقبتی محتوم است. ‏امنیت ایران، ترکیه و سوریه در منطقه به هم پیوسته است و رفع نگرانی های امنیتی کشورهای منطقه، اهدافی هستند  که با گفت‌وگو و مذاکره دست یافتنی بوده و جمهوری اسلامی ایران همواره بر آن تاکید دارد.

 

دیدگاهتان را بنویسید