تاریخ انتشار : شنبه 20 نوامبر 2021 - 19:47
کد خبر : 107329

گزارشی که ایرانداک از سال تحصیلی 1399-1400 منتشر کرد

گزارشی که ایرانداک از سال تحصیلی 1399-1400 منتشر کرد

گزارش عملکرد ایرانداک در همانندجویی و ثبت پایان‌نامه‌ها، رساله‌ها، و پیشنهاده‌ها در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ منتشر شد. به گزارش ایسنا، بر پایه تبصره 9 «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» مصوب ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی مصوب ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ هیئت وزیران؛ همه دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مؤسسه‌های آموزش

گزارشی که  ایرانداک از سال تحصیلی 1399-1400 منتشر کرد

گزارش عملکرد ایرانداک در همانندجویی و ثبت پایان‌نامه‌ها، رساله‌ها، و پیشنهاده‌ها در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ منتشر شد.

به گزارش ایسنا، بر پایه تبصره 9 «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» مصوب ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی مصوب ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ هیئت وزیران؛ همه دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مؤسسه‌های آموزش ‌عالی، پژوهشی، و فناوری دولتی و غیردولتی؛ باید تمام‌متن پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود را که طبقه‌بندی ندارند، در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) همانندجویی و تمام‌متن پیشنهاده‌ها (پروپوزال‌ها)، پایان‌نامه‌ها، و رساله‌های (پارساهای) خود را ثبت کنند. این گزارش عملکرد دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مؤسسه‌های آموزش ‌عالی و پژوهشیِ دولتی و غیردولتی را در پیروی از قانون یاد شده در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ نشان می‌دهد.

ثبت پایان‌نامه، و رساله، و پیشنهاده در سامانه «ثبت»‌ در نشانی SABT.IRANDOC.AC.IR انجام می‌شود. در این سامانه، دانشجویان پس از تصویب پیشنهاده، داده‌ها و تمام‌متن آن‌ها را درون‌دهی و شناسه ره‌گیری دریافت می‌کنند. پارسا نیز پس از درون‌دهی داده‌ها و بارگذاری فایل تمام‌متن و تأیید ایرانداک، آماده بررسی مؤسسه می‌شود. با پذیرش مؤسسه، فرایند ثبت پارسا به پایان می‌رسد.گزیده عملکرد ثبت پارسا و پیشنهاده در جدول زیر آمده است.

گزارشی که  ایرانداک از سال تحصیلی 1399-1400 منتشر کرد

عملکرد دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مؤسسه‌های آموزش ‌عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ در ثبت پارسا و پیشنهاده بر پایه وابستگی سازمانی آن‌ها در جدول زیر آمده است.

گزارشی که  ایرانداک از سال تحصیلی 1399-1400 منتشر کرد

همانندجویی پارسا، پیشنهاده، و مقاله در سامانه «همانندجو» با پشتوانه روزافزونِ تمام‌متن نزدیک به ۳۹۰ هزار عنوان پارسا، بیش از ۹۰ هزار عنوان پیشنهاده، و ۲۶۵ هزار عنوان مقاله و روی هم با بیش از ۷۷ میلیون برگ، در نشانی TIK.IRANDOC.AC.IR انجام می‌شود. سامانه «همانندجو» با کاوش خودکار در این آثار، نوشته‌های همانند را بازیابی و اندازه همانندی و منبع اطلاعات همانند را نمایش می‌دهد. گزیده عملکرد همانندجویی در جدول زیر آمده است.

گزارشی که  ایرانداک از سال تحصیلی 1399-1400 منتشر کرد

عملکرد دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مؤسسه‌های آموزش ‌عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ در همانندجویی پارسا و پیشنهاده، بر پایه وابستگی سازمانی آن‌ها در جدول زیر آمده است.

گزارشی که  ایرانداک از سال تحصیلی 1399-1400 منتشر کرد

بسیاری از پژوهش‌های دانشگاهی در پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها انجام می‌شوند و بخشی از مقاله‌های علمی نیز دستاورد همین پژوهش‌ها هستند. آسانی دست‌یابی به این منابع کلیدی و کاربست دستاوردهای آنها در فرایند پژوهش برای پژوهشگران و در چرخه تولید برای جامعه و صنعت بسیار ارزشمند است. پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) کار ثبت، سازمان‌دهی، و اشاعه اطلاعات علم و فناوری کشور را بر دوش دارد و از ده‌ها سال پیش، مرکز دریافت نسخه‌ای از پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها و پیشنهاده‌ها و اطلاع‌رسانی آنها به جامعه علمی کشور بوده است.

ایرانداک با پشتوانه روزافزونِ بیش از ۶۹۰ هزار پایان‌نامه و رساله و ۲۱۲ هزار پیشنهاده، سامانه پیشینه پژوهش را در نشانی PISHINEH.IRANDOC.AC.IR  برای خدمت به نظام علمی کشور راه‌اندازی کرده است. این سامانه به دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران کمک می‌کند تا از پیشینه کار خود، به‌ ویژه در پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها و پیشنهاده‌ها در پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در نشانی GNAJ.IRANDOC.AC.IR آگاهی یابند و از کار دوباره پرهیز کنند و با منابع کنونی درباره پژوهش خود نیز آشنا شوند. از دیگر کارکردهای این سامانه، پیشگیری از بدرفتاری علمی در نخستین گام یک پژوهش با آگاه‌سازی استادان و نهادهای تصمیم‌گیر در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها از کارهای همانند است. برای کاربست این سامانه، کاربران می‌توانند پس از ثبت نام و تأیید آن، وارد سامانه شوند و درخواست خود را ثبت کنند. نتیجه بررسی کارشناسان آموزش‌دیده ایرانداک در کوتاه‌ترین زمان برای کاربر و نیز همه کسانی که کاربر بخواهد، فرستاده می‌شود.

این گزارش، عملکرد سامانه پیشینه پژوهش را با نگاهی به مقطع تحصیلی، گروه آموزشی، و وابستگی سازمانی کاربران و عملکرد دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مؤسسه‌های آموزش ‌عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ نشان می‌دهد. همان‌گونه که در جدول زیر آمده است، ایرانداک در سال تحصیلی یاد شده، روی هم به ۱۵۸.۱۸۶ درخواست پیشینه پژوهش از کاربرانِ ۱.۱۱۶ مؤسسه و در هر روز کاری به ۷۰۳ درخواست (میانگین) پاسخ داده است.

گزارشی که  ایرانداک از سال تحصیلی 1399-1400 منتشر کرد

عملکرد دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مؤسسه‌های آموزش ‌عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ در درخواست پیشینه پژوهش، بر پایه وابستگی سازمانی آن‌ها در جدول زیر آمده است. همان‌گونه که این جدول نشان می‌دهد، کاربران دانشگاه آزاد اسلامی بیشترین درخواست پیشینه پژوهش را داشته‌اند.

گزارشی که  ایرانداک از سال تحصیلی 1399-1400 منتشر کرد

جدول زیر درخواست‌های کاربران سامانه پیشینه پژوهش را بر پایه مقاطع تحصیلی در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ نشان می‌دهد.

گزارشی که  ایرانداک از سال تحصیلی 1399-1400 منتشر کرد

جدول زیر نیز درخواست‌های کاربران سامانه پیشینه پژوهش را بر پایه گروه‌های آموزشی در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ نشان می‌دهد.

گزارشی که  ایرانداک از سال تحصیلی 1399-1400 منتشر کرد

بنابر اعلام روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران؛ ریز گزارش همانندجویی و ثبت پایان‌نامه‌ها، رساله‌ها، و پیشنهاده‌ها در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ از طریق لینک زیر قابل دسترسی است:

گزارش عملکرد تبصره 9 قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی (مصوب 31 مرداد 1396 مجلس شورای اسلامی) در سال تحصیلی 1399-1400

منبع: ايسنا

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها