دانلود زیرنویس فیلم Intrepid Hero 2021 با پیدا شدن یک جسد در حومه شهر مینگده، نیروی پلیس تحقیقات عمیقی را تحت رهبری یانگ دونگ، معاون اداره امنیت عمومی آغاز کرد. آنها به تدریج حقایقی را فاش کردند که گروه دینگ فنگ به سرپرستی لین فنگ کارآفرین در ارتکاب قتل، وام گرفتن و باز کردن خانه های قمار و سایر جنایات دست داشته است.

براي دانلود به لينک زير مراجعه کنيد

https://blue-subtitle.com/intrepid-hero-2021/

Intrepid Hero (2021) — The Movie Database (TMDB)

زیرنویس فیلم Intrepid Hero 2021 با ادامه عملیات ویژه برای سرکوب باندها، نبرد شدیدی بین جنایتکاران وحشی و خائن و جوخه پلیس علیه جنایات باندی درگرفت.

FILM】Intrepid Hero 扫黑英雄 - YouTube

Intrepid Hero (2021) — The Movie Database (TMDB)

زیرنویس Intrepid Hero 2021

دیدگاهتان را بنویسید